Huishoudelijke hulp voor mantelzorgers

De gemeente Soest wil mantelzorgers tegemoet komen in de hulp die zij een naaste bieden. Met de huishoudelijke hulptoelage (HHT) kunnen mantelzorgers tegen een lage vergoeding gebruik maken van huishoudelijke hulp.

Zoals:

  • het huis opruimen
  • de was doen en strijken
  • huishoudelijk werk (zoals afstoffen, stofzuigen, de badkamer schoonmaken)

Huishoudelijke hulptoelage aanvragen

Als u gebruik wilt maken van deze regeling, dan vraagt u deze aan bij de gemeente. Wij gaan dan met u in gesprek om te kijken of de huishoudelijke hulp een passende oplossing is voor uw situatie en/of u aan de voorwaarden voldoet. Aanvragen kan bij uw contactpersoon van de gemeente.

Heeft u nog geen contactpersoon?

Dan kunt u contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg via (035) 609 34 11 of .

Kosten huishoudelijke hulp

De huishoudelijke hulp kost u 5 euro per uur. Normaal is dit 22,50 euro per uur. De gemeente betaalt het verschil (17,50 euro). U kiest of u de hulp maximaal anderhalf uur per week of drie uur per twee weken wilt ontvangen. Per vier weken kost het u dus 30 euro voor zes uur hulp.

Voorwaarden voor huishoudelijke hulp

Voor huishoudelijke hulp gelden de volgende voorwaarden waar u aan moet voldoen:

  1. De mantelzorgrelatie moet bevestigd worden door een professional in zorg- en welzijnsland (dit kan o.a. het steunpuntmantelzorg, een huisarts, de casemanager, een zorgverlener of een welzijnswerker).
  2. De gemeente is met u in gesprek gegaan over uw mantelzorgsituatie en daaruit is gebleken dat HHT een passende oplossing voor u is.
  3. Het huishouden waarvoor u HHT aanvraagt, ligt in de gemeente Baarn, Bunschoten, Soest of Woudenberg. En degene voor wie u mantelzorger bent, moet in de gemeente Soest wonen.
  4. Het huishouden waar de HHT plaats gaat vinden, beschikt niet over een Wmo-indicatie voor huishoudelijke hulp of een Wlz-indicatie thuis. U kunt dan wel nog HHT aanvragen voor uw eigen huishouden. Bijvoorbeeld: u bent mantelzorger voor uw ouders. Uw ouders hebben een Wmo-indicatie voor huishoudelijke hulp of een Wlz-indicatie thuis. U kunt dan geen HHT aanvragen voor uw ouders, maar wel voor uw eigen huishouden. Een ander voorbeeld: uw partner is verhuisd naar een (verpleeg)instelling. U kunt dan voor uw eigen huishouden HHT aanvragen.
  5. U kunt per jaar voor één huishouden HHT inzetten, ook al zijn er meerdere mantelzorgers voor degene die hulp nodig heeft. Bijvoorbeeld: u en uw zus zijn allebei mantelzorger voor uw ouders. Als u HHT aanvraagt voor het huishouden van uw ouders, dan kunt u geen HHT aanvragen voor uw eigen huishouden of dat van uw zus. Een ander voorbeeld: u en uw partner zijn mantelzorgers en wonen op één adres. U zorgt bijvoorbeeld voor uw moeder en uw partner zorgt voor uw schoonvader. Ook dan geldt dat u de HHT voor één huishouden kunt aanvragen, dus of voor uw eigen huishouden, of voor het huishouden van uw moeder of voor het huishouden van uw schoonvader.

De huishoudelijke hulp stopt als u daarom vraagt. Is de mantelzorgrelatie  beëindigd door overlijden, dan krijgt u nog twee weken HHT. Vanzelfsprekend stopt de HHT als u niet meer voldoet aan de voorwaarden.