Hulp vanuit de Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan (blijven) meedoen aan de samenleving en zelfstandig kan blijven wonen

Dit betekent dat u:

  • kunt leven in een schoon en leefbaar huis
  • in en om uw huis kunt lopen of bewegen
  • allerlei praktische zaken goed kunt regelen, zoals de administratie
  • voldoende sociale contacten heeft
  • binnen uw woonplaats of in uw regio kunt reizen
  • zinnige dagbesteding heeft
  • structuur in de dag of week heeft

Ondersteuning aanvragen

De eerste stap bij het aanvragen van hulp en ondersteuning is het maken van een melding zorg, werk en inkomen.

Melding zorg, werk en inkomen