Inkomensondersteunende regelingen

Moet u rondkomen van een minimuminkomen? Dan heeft u mogelijk recht op extra vergoedingen. Dit worden inkomensondersteunende regelingen genoemd. Een inkomen op of rond het bijstandsniveau wordt als minimuminkomen gezien.

U vindt de inkomensondersteunende regelingen op de website zorgzaamsoest.