Inkoop jeugdhulp en Wmo 2023

De gemeenten in de regio Amersfoort, waaronder gemeente Soest, zijn bezig met het opnieuw inkopen van aanvullende specialistische ondersteuning. Meer specifiek gaat het om specialistische jeugdhulp, Wmo begeleiding & beschermd wonen, maatschappelijke opvang & vrouwenopvang. Met deze inkoop willen de gemeenten ervoor zorgen dat het ook op de lange termijn mogelijk blijft om passende hulp en ondersteuning te bieden aan inwoners die dat nodig hebben.

Alle informatie over deze inkoop is te vinden op de website van gemeente Amersfoort. U vindt hier achtergrondinformatie, het laatste nieuws, vragen en antwoorden, presentaties en activiteiten.