Jeugdhulp

U bent als ouder of verzorger als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van uw kind(eren). Meestal kunt u dit op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren. Maar soms heeft u hulp nodig. Dan kunt u een beroep doen op professionele hulp. U kunt hiervoor bij de gemeente terecht. 

Bij jeugdhulp kunnen meerdere personen en organisaties betrokken zijn. Het jeugdteam Soest werkt bijvoorbeeld samen met scholen, Welzin (algemeen maatschappelijk werk), GGD (Consultatiebureau, jeugdartsen), Stichting Balans (welzijnsorganisatie), Veilig Thuis, huisartsen en politie.

U kunt voor algemene vragen terecht bij vertrouwde gezichten in uw wijk. Bijvoorbeeld bij het maatschappelijk werk van Welzin en onze welzijnsorganisatie Stichting Balans. Maar ook de huisarts en school zijn goed op de hoogte. Zij kunnen u adviseren en doorverwijzen als u dit wilt. U kunt ook terecht op Zorgzaam Soest.

Het jeugdteam geeft ondersteuning bij de opvoeding en zorg van uw kind. Hier kunnen ouders, kinderen, jongeren en professionals dagelijks terecht met allerlei vragen over opgroeien en opvoeden.

Via de gemeente kunt u ook een onafhankelijke cliëntondersteuner inschakelen. Deze persoon helpt u gratis met informatie en advies bij het regelen van hulp en ondersteuning. De cliëntondersteuner komt op voor uw rechten en kan u helpen bij het voorbereiden van het gesprek met de gemeente.

Heeft uw kind en/of gezin ondersteuning nodig? Neem dan contact met ons op door het invullen van het online formulier Melding zorg, werk en inkomen. Of bel op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11. Ook kunt u uw huisarts of de intern begeleider op school vragen om u aan te melden.

U kunt vooraf ook zelf al een plan opstellen, samen met familie, vrienden en anderen uit uw omgeving. Dit heet een familiegroepsplan. De gemeente betrekt dit plan vervolgens bij het bespreken van uw hulpvraag.

Na de aanmelding neemt een gezinscoach contact met u op om een afspraak te maken voor een gesprek. Dit kan bij u thuis, op school of op het gemeentehuis.

Gesprek en verslag

In het eerste gesprek met de gezinscoach kunt u vertellen waar u ondersteuning bij nodig heeft. Het gesprek gaat over:

  • Wat is er aan de hand?
  • Wat is precies het probleem?
  • Welke dingen zijn er van invloed?

Toestemming

Wat is er verder nog belangrijk bij hulp van het jeugdteam Soest? De hulp van het jeugdteam is altijd vrijwillig. Gezinscoaches doen niets zonder uw toestemming. U wordt altijd gevraagd of u het eens bent met de voorgestelde hulp. Als dat zo is zet u uw handtekening onder het plan van aanpak. Ook zet u uw handtekening onder een ‘toestemmingsformulier’, dit heeft de gezinscoach nodig om over uw kind te overleggen met betrokken partijen. Belangrijk is dat u verantwoordelijk blijft en dat het jeugdteam alleen helpt als u het daarmee eens bent.

Voorstel en besluit

Staat er in het plan van aanpak een voorstel voor maatwerkvoorziening, dan geldt dit geldt als definitieve aanvraag. De gemeente beslist vervolgens binnen twee weken of u voor de bepaalde voorziening in aanmerking komt, wanneer deze worden verstrekt en in welke vorm. Dit besluit ontvangt u schriftelijk.

Privacy

Bij een aanmelding worden uw gegevens verwerkt in ons systeem. Het jeugdteam houdt zich strikt aan de regels van de privacywetgeving. Ze gaan zorgvuldig om met uw gegevens en die van uw kind. Lees hier meer over in de disclaimer.

Soms zijn er meerdere gesprekken nodig om uw hulpvraag duidelijk te krijgen. We denken samen na over mogelijke oplossingen. Vervolgens vertelt de gezinscoach wat u van het jeugdteam kunt verwachten. U bespreekt samen de aanpak en dit schrijven wij op in een gesprekverslag en plan van aanpak.