Mantelzorgwoning

Wilt u als mantelzorger dichter wonen bij de persoon die uw hulp nodig heeft? Dan is het mogelijk een mantelzorgwoning bij of aan uw huis te laten bouwen of plaatsen

Dit mag alleen als de mantelzorgwoning voor één huishouden is. Ook moet u een mantelzorgrelatie hebben met de persoon die hulp nodig heeft.

U moet aantonen dat er een mantelzorgrelatie is tussen u en de perso(nen) die uw hulp nodig heeft.

Bent u al bekend bij een contactpersoon van de gemeente (in verband met een Wmo-indicatie)? Dan kan uw contactpersoon de mantelzorgrelatie aantonen.

Heeft u geen contactpersoon bij de gemeente? Dan kunt u over uw mantelzorgrelatie een verklaring vragen aan het Steunpunt Mantelzorg Soest of wijkverpleegkundige.

Als wij u vragen om deze verklaring, dan moet u deze kunnen overleggen. U kunt ook zelf alvast de verklaring toesturen via postbus2000@soest.nl.

U heeft geen vergunning nodig voor een mantelzorgwoning op uw eigen terrein. Er gelden wel algemene voorwaarden voor vergunningvrije bouwwerken. En de woning moet voldoen aan de eisen die staan in het Bouwbesluit 2012.

U kunt bestemmingsplannen online inzien en nagaan via de vergunningcheck of uw bouwwerk vergunningvrij is. Heeft u daarna nog vragen of behoefte aan advies? Dit kan alleen op afspraak bij het omgevingsloket in het gemeentehuis. Neem hiervoor telefonisch contact op. Wij zijn bereikbaar van 8.30 tot 12.30 uur via het algemene telefoonnummer 035-609 34 11

Tijdens de afspraak kijken wij of uw plan vergunningvrij is en wat de voorwaarden zijn voor vergunningvrije bouwwerken. U krijgt dan ook informatie en advies over wat u moet doen als uw plan niet vergunningvrij is.

Woning ombouwen

Gaat u een bestaand (legaal) bouwwerk bij uw woning ombouwen (dus niet uitbreiden) tot mantelzorgwoning? Dan hoeft dit bouwwerk niet te voldoen aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen. Maar wel aan de eisen die staan in het Bouwbesluit 2012.

De gemeente moet volgens de Wet Basisregistraties Adressen en gebouwen (BAG) aan ieder pand waarin u zelfstandig kunt wonen een adres toekennen. U kunt voor de mantelzorgwoning een eigen huisnummer aanvragen via postbus2000@soest.nl.

Dat kan als de mantelzorgwoning een badkamer, toilet, keuken en een eigen voordeur heeft. Voor alle financiële regelingen, zoals uitkeringen en toeslagen, zijn beide huishoudens dan zelfstandig. Dat heeft soms voordelen voor bepaalde regelingen (bijvoorbeeld AOW en Wmo voorzieningen), maar brengt voor andere regelingen weer hogere kosten met zich mee (bijvoorbeeld gemeentelijke heffingen). Zorg ervoor dat de bewoner(s) van de mantelzorgwoning zich inschrijft bij de gemeente op het eigen huisnummer.

Bent u eigenaar van de vrijstaande mantelzorgwoning geef dit dan op bij de jaarlijkse belastingaangifte in box 3. De waarde van de mantelzorgwoning is nihil zolang er sprake is van mantelzorg. Dit omdat het om een tijdelijke voorziening gaat. De tijdelijke mantelzorgwoning telt niet mee voor de WOZ-waarde van de woning waarbij deze is geplaatst. Mits beide woningen dezelfde eigenaar hebben.

We stellen het op prijs als u ons informeert als er geen mantelzorgrelatie meer is. De vrijstaande mantelzorgwoning mag dan niet langer gebruikt worden als woning. U hoeft de woning dan niet in alle gevallen af te breken, maar u moet bijvoorbeeld wel de keuken en badkamer verwijderen.

Wilt u weten wat wel en niet mag bij beëindiging van de mantelzorgrelatie? Maak dan een afspraak, bel naar 035-609 34 11.