Vrijstelling leerplicht aanvragen

Kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs en de plicht om naar school te gaan. Ouders moeten ervoor zorgen dat hun kind staat ingeschreven op een erkende school. In een aantal gevallen worden ouders vrijgesteld van deze plicht.

In artikel 5 onder a, b en c van de Leerplichtwet is aangegeven voor welke situaties vrijstelling van de leerplicht geldt:

  • Artikel 5 lid a: als uw kind wegens lichamelijke of psychische gronden niet naar school kan
  • Artikel 5 lid b: als u bedenkingen heeft tegen de richting van het onderwijs
  • Artikel 5 lid c: als uw kind op een school in het buitenland wordt ingeschreven

Is een van deze situaties voor uw kind van toepassing? Dan kunt u bij leerplicht een beroep op vrijstelling doen. Hoe dat voor elke situatie geldt, staat hieronder beschreven.