Zorg (Wmo)

De gemeente is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wmo. Het doel van de Wet maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en kan blijven meedoen in de samenleving. De Wmo bedoelt hiermee dat u:

  • kunt leven in een schoon en leefbaar huis;
  • in en om uw huis kunt lopen of bewegen;
  • allerlei praktische zaken goed kunt regelen, zoals de administratie;
  • voldoende sociale contacten heeft;
  • binnen uw woonplaats of in uw regio kunt reizen;
  • zinnige dagbesteding heeft;
  • structuur in de dag of week heeft.

De rol van de gemeente is daarbij niet ‘de oplossing voor alles’, maar is een aanvulling op wat uzelf kan, eventueel samen met familie, vrienden, buren enzovoort. De gemeente kan met u kijken naar mogelijke oplossingen. Dit kan bijvoorbeeld door een algemene voorziening, zoals een maaltijdservice of een seniorenrestaurant. Een algemene voorziening is er voor alle inwoners die daar gebruik van willen maken. Een oplossing kan ook een maatwerkvoorziening zijn. Een maatwerkvoorziening is afgestemd op één persoon, bijvoorbeeld een scootmobiel of individuele begeleiding.

Eigen bijdrage

Voor maatwerkvoorzieningen binnen de Wmo geldt een eigen bijdrage die afhankelijk is van het inkomen en het vermogen. Net als in voorgaande jaren in de oude AWBZ en de ‘oude’ Wmo. De eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK. De bedragen zijn voor het hele land gelijk.