Persoonsgebonden budget (pgb)

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag dat u kunt krijgen om zelf zorg, en begeleiding en hulp in te kopen.

Gebruik pgb

Er zijn verschillende pgb’s, namelijk: Pgb voor jeugdhulp, vanuit de Wmo maar ook vanuit de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg. Met een pgb huurt u zelf zorgverleners in en maakt u afspraken over de zorg die zij u geven.

De gemeente is verantwoordelijk voor jeugdhulp en hulp vanuit de Wmo. Met een pgb regelt u bijvoorbeeld begeleiding of hulp bij het huishouden. Een pgb is een verzilveringsvorm van een maatwerkvoorziening.

Aanvragen pgb

Uw gemeente bepaalt of u een maatwerkvoorziening krijgt. Alleen met een maatwerkvoorziening kunt u een pgb aanvragen. Om in aanmerking te komen voor een maatwerkvoorziening, kunt u een melding doen via het meldingsformulier zorg, werk en inkomen.

U moet duidelijk motiveren waarom u een pgb (voor uzelf of uw kind) wilt en waarom zorg in natura niet passend is. Deze motivatie legt u vast in een pgb-plan.

De gemeente beoordeelt dit plan en of een pgb passend is in uw situatie. Daarnaast beoordeelt de gemeente of de zorg die u wilt inkopen, doeltreffend en veilig is.

Kosten

Voor ondersteuning vanuit de Wmo betaalt u een eigen bijdrage. Voor Jeugdhulp geldt deze eigen bijdrage niet. Dit wordt besproken tijdens uw gesprekken met de gemeente.

Betaling pgb

U krijgt het geld van uw pgb niet op uw eigen rekening. De Sociale verzekeringsbank (SVB) beheert uw budget. De SVB betaalt uw zorgverleners alleen als er een zorgovereenkomst is tussen u en uw zorgverlener. U moet deze overeenkomst zelf sluiten en naar de SVB sturen.

U gebruikt hiervoor de overeenkomst van de SVB. Deze kunt u vinden op de website. De SVB betaalt de facturen of het maandloon van de zorgverlener namens u.  

Wat is DigiD?

Naar de website DigiD voor meer informatie

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.