Urgentieverklaring aanvragen

In sommige gevallen is het mogelijk om voorrang te krijgen op andere woningzoekenden. Het aantal woningen is beperkt. Daarom wordt alleen urgentie verleend in situaties waarin er echt geen andere oplossing is.

Attentie

Vraag de urgentieverklaring woonruimte alleen aan via de website van de gemeente Soest. Er zijn bedrijven/organisaties die voor u willen bemiddelen tegen hoge kosten, maar daardoor krijgt u niet extra voorrang of maakt u meer kans op een urgentieverklaring.

Wat kost het om urgentie aan te vragen?

Komt u mogelijk in aanmerking voor urgentie? Dan betaalt u € 61,85. U betaalt deze kosten tijdens het intakegesprek (bij voorkeur pinnen).

Daarna wordt uw aanvraag beoordeeld door de urgentiecommissie. De urgentiecommissie stelt u op de hoogte van haar beslissing.

De urgentiewijzer

Met de urgentiewijzer kunt u bepalen of het aanvragen van een urgentieverklaring zin heeft. Blijkt uit uw antwoorden en bewijsstukken dat u mogelijk kans maakt op urgentie? Verstuur dan de urgentiewijzer aanvraag.

Maar eerst:

  • U weet én accepteert dat een toegewezen urgentie geldt voor een etage- of flatwoning in Soest of Soesterberg
  • U zoekt actief naar woonruimte sinds het ontstaan van de woningnoodsituatie. Uw reacties in Woningnet worden gecheckt

Start de aanvraag met de urgentiewijzer:

Urgentiewijzer

Uw aanvraag bekijken

Heeft u uw aanvraag op of na 1 juli gedaan? Dan kunt u via Mijn Soest uw aanvraag terugzien. U kunt hier ook documenten nasturen. 

De beoordeling van uw aanvraag wordt gedaan door een onafhankelijke urgentiecommissie. Meer informatie kunt u vinden op www.urgentiecommissie.nl.

U heeft de volgende bewijsstukken nodig

  • Recente inkomensgegevens (inkomensverklaring van de belastingdienst én salaris- of uitkeringsspecificaties van de laatste drie maanden) van u en alle medeaanvrager(s)
  • Stukken waarmee de probleemsituatie wordt aangetoond en waaruit blijkt dat de probleemsituatie met uw huidige woning te maken heeft
  • Als u in een huurwoning woont: kopie van uw huurcontract
  • Als u in een koopwoning woont: de jaaropgave van de hypotheekverstrekker en de WOZ beschikking koopwoning
  • Overzicht schulden en/of afbetalingsregeling (indien van toepassing)
  • Ouderschapsplan waaruit blijkt dat u meer dan 50 procent van de zorgtaken voor uw minderjarige kinderen heeft en bewijs van relatieverbreking (indien van toepassing)

Het kan zijn dat er nog meer bewijsstukken nodig zijn in uw situatie. Is dit het geval, dan hoort u dit tijdens het aanvraagproces.