Gemeenteraad

In verband met de avondvierdaagse vergadert de raad deze week op woensdag. 

U kunt de bijeenkomsten volgen via een live-stream. De link naar de live-streams staan in de kalender in het raadsinformatiesysteem.

Raadsinformatiesysteem
  • Vluchtelingenopvang en tijdelijke huisvesting

    We zoeken naar meerdere locaties voor tijdelijke woningen voor starters, spoedzoekers, statushouders en Oekraïense vluchtelingen én voor asielopvang.

  • Werkzaamheden in Soest en Soesterberg

    Regelmatig werken we aan de weg om de kwaliteit van onze wegen en de bereikbaarheid optimaal te houden. Bekijk de actuele werkzaamheden in de gemeente Soest.