Verhuizing naar buitenland doorgeven

Gaat u verhuizen naar het buitenland? Of gaat u in een periode van een jaar langer dan acht maanden naar het buitenland (hoeft niet aaneengesloten)? Dan moet u dit melden. Ook als u uw huis in Nederland aanhoudt. Geef uw emigratie dan 5 dagen voor u vertrekt door aan de gemeente Soest.

Wie mag de uitschrijving doorgeven

  • Iedereen boven de 16 jaar voor zichzelf.
  • De ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen.
  • Samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar.
  • Ouders voor inwonende meerderjarige kinderen (als u samen vertrekt).
  • Meerderjarige kinderen voor inwonende ouders (als u samen vertrekt).
  • De curator voor iemand die onder curatele is gesteld.

Aangifte van vertrek door een gemachtigde is niet mogelijk.

Vertrek doorgeven (emigratie)

Geef hieronder uw vertrek naar het buitenland door. Bij het invullen van dit formulier heeft u DigiD nodig. Het doorgeven van een emigratie is gratis.

Inloggen met DigiD Vertrek buitenland doorgeven

Blijft er iemand op uw oude adres wonen?

Blijven er mensen op uw huidige adres in Nederland achter? Dan moeten de mensen die naar het buitenland verhuizen zich persoonlijk melden bij de gemeente. Dit geldt ook voor minderjarigen. U maakt hiervoor een afspraak.

Afspraak Vertrek naar het buitenland

Bewijs van uitschrijving

Heeft u een bewijs van uitschrijving nodig? U vraagt dit internationale uittreksel aan bij een van de gemeenten met een loket voor niet-ingezetenen. Dit zijn de zogenoemde RNI-gemeenten.