Inschrijving vanuit buitenland

Als u vanuit het buitenland naar de gemeente Soest verhuist, komt u persoonlijk langs op het gemeentehuis om hiervan aangifte te doen. Dit kan alleen op afspraak.

Als u zich voor het eerst inschrijft in Nederland en nog geen burgerservicenummer heeft, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U verhuist vanuit het buitenland naar de gemeente Soest
 • U blijft langer dan vier maanden van een half jaar in Nederland wonen
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit, een Europese nationaliteit of u heeft een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd. 

Nodig voor de afspraak

 • Uw geldige identiteitsbewijs, waaruit uw nationaliteit blijkt. Of in het geval van meerdere nationaliteiten, uw identiteitsbewijs van elke nationaliteit
 • Als u geen Europese nationaliteit heeft: een bewijs dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) uw verblijf heeft goedgekeurd
 • Voor mensen uit Caribisch Nederland: een bewijs van uitschrijving
 • Een huur- of koopovereenkomst of een verklaring van inwoning (pdf, 115 KB) met kopie legitimatiebewijs 
 • Eventueel een bewijs van uitschrijving uit uw vorige land
 • Eventueel een arbeidsovereenkomst

Eventueel de volgende originele en recente akten:

 • de geboorteakten van uzelf en uw meeverhuizende gezinsleden
 • een huwelijks- of echtscheidingsakte
 • een overlijdensakte van uw partner (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden)

Let op: Voor de geldende eisen voor uw documenten, zie hieronder.

Woonde u eerder wel in Nederland en heeft u al een burgerservicenummer? Dan gelden voor u de volgende voorwaarden voor hervestiging in Nederland:

 • U verhuist vanuit het buitenland naar de gemeente Soest
 • U heeft al eerder in Nederland ingeschreven gestaan op of na 1 oktober 1994 of bent ingeschreven in het Register Niet Ingezetenen (RNI)
 • U heeft al een burgerservicenummer (BSN)
 • U blijft langer dan vier maanden van een half jaar in Nederland wonen
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit, een Europese nationaliteit of u heeft een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd

Nodig voor de afspraak

 • Uw geldige identiteitsbewijs, waaruit uw nationaliteit blijkt. Of in het geval van meerdere nationaliteiten, uw identiteitsbewijs van elke nationaliteit
 • Als u geen Europese nationaliteit heeft: een bewijs dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) uw verblijf heeft goedgekeurd
 • Voor mensen uit Caribisch Nederland: een bewijs van uitschrijving
 • Een huur- of koopovereenkomst of een verklaring van inwoning (pdf, 115 KB) met kopie legitimatiebewijs
 • Eventueel een bewijs van uitschrijving uit uw vorige land

Hebben er zich, in de tijd dat u uitgeschreven bent geweest, nieuwe rechtsfeiten voorgedaan? In dat geval eventueel de originele en recente akten van de burgerlijke stand zoals geboorteakte, huwelijksakte, ontbinding huwelijk (echtscheiding of overlijden).

Let op! Voor de geldende eisen voor uw documenten, zie hieronder.

Documenten legaliseren/vertalen

De meegebrachte documenten worden beoordeeld aan het loket. De akten zijn geen voorwaarde voor inschrijving en kunnen ook op een later tijdstip op afspraak worden ingeleverd.

Voordat uw documenten in Nederland gebruikt kunnen worden, zou het kunnen dat deze gelegaliseerd moeten worden. Dit gebeurt veelal in het land waar de documenten vandaan komen.

Zijn de documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans opgesteld? Dan moet u ze laten vertalen. Is de vertaler in Nederland beëdigd? Dan hoeft u de vertaling niet te laten legaliseren. Is de vertaler in het buitenland beëdigd? Dan moet u ook de vertaling laten legaliseren door de autoriteiten van het land van oorsprong.

Lees meer over het legaliseren van documenten.

Afspraak maken

Voordat u bij ons een afspraak in kunt plannen, vragen wij u het volgende formulier in te vullen. Hierop vult u uw persoonlijke informatie in. Komt u met meerdere personen, dan vult u ook deze gegevens in. Wij controleren vervolgens uw gegevens.

Is alles akkoord, dan ontvangt u een e-mail waarmee u een afspraak kunt inboeken in ons systeem. Zo kunnen we uw aanvraag direct afhandelen en voorkomt u dat u voor niets langskomt.

Alarm:

Let op! Gebruikt u een Apple?

Dan kan het zijn dat u bij het openen van het formulier de melding ‘deze verbinding is niet privé’ krijgt. Wij adviseren u om bij deze melding een ander apparaat te gebruiken. Wij zoeken naar een oplossing. Onze excuses voor het ongemak. 

Verzoekformulier voor een afspraak

Kosten

Inschrijving in de BRP is gratis. De kosten voor een verblijfsvergunning vindt u bij de IND.

Hoe lang duurt het?

Dit hangt af van uw persoonlijke situatie en de documenten die nodig zijn. Meestal wordt uw inschrijving binnen 4 weken verwerkt nadat u alle documenten heeft ingeleverd.

U krijgt dan een brief van de gemeente met de bevestiging van uw inschrijving. AIs dit uw eerste inschrijving is, dan bevat deze brief ook uw BSN.