Verhuizing doorgeven

U geeft uw verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen. Verhuist u binnen of naar de gemeente Soest? Geef uw verhuizing door vanaf 4 weken vóór uw verhuizing tot uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing. Dat kan online met DigiD.

Inloggen met DigiD Verhuizing doorgeven

Vanuit het buitenland

Als u vanuit het buitenland naar de gemeente Soest verhuist, komt u persoonlijk langs op het gemeentehuis om hiervan aangifte te doen. Dit kan alleen op afspraak.

Online doorgeven als gezin

Bent u getrouwd of geregistreerd partner? Dan krijgt u de gegevens van uw gehuwd of geregistreerd partner en kinderen te zien nadat u hebt ingelogd met uw DigiD. U kunt hen dan 'meeverhuizen'.

Woont u samen zonder gehuwd of geregistreerd te zijn? Dan moet u allebei zelf de verhuizing doorgeven. Een van de ouders vinkt de meeverhuizende kinderen aan in zijn of haar online aangifte. 

Wie mag de verhuizing doorgeven?

  • Iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf
  • Samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar.
  • De ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen.
  • Ouder voor inwonende meerderjarige kinderen.
  • Meerderjarig kind voor inwonende ouders.
  • De curator voor iemand die onder curatele is gesteld.

Verhuizing naar andere gemeente

Verhuist u naar een andere gemeente? Zodra u zich daar inschrijft, wordt u automatisch uitgeschreven uit Soest. U geeft uw verhuizing dus alleen door aan uw nieuwe gemeente.

Wilt u persoonlijk uw verhuizing doorgeven? Maak dan eerst een afspraak.

Afspraak verhuizing maken