Verhuizing doorgeven

U geeft uw verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen. Verhuist u binnen of naar de gemeente Soest? Geef uw verhuizing door vanaf vier weken vóór uw verhuizing tot uiterlijk vijf dagen na uw verhuizing. Dat kan online met DigiD.

Inloggen met DigiD Verhuizing doorgeven

Vanuit het buitenland

Als u vanuit het buitenland naar de gemeente Soest verhuist, komt u persoonlijk langs op het gemeentehuis om hiervan aangifte te doen. Dit kan alleen op afspraak.

Online doorgeven als gezin

Bent u getrouwd of geregistreerd partner? Dan krijgt u de gegevens van uw gehuwd of geregistreerd partner en kinderen te zien nadat u hebt ingelogd met uw DigiD. U kunt hen dan 'meeverhuizen'.

Woont u samen zonder gehuwd of geregistreerd te zijn? Dan moet u allebei zelf de verhuizing doorgeven. Een van de ouders vinkt de meeverhuizende kinderen aan in zijn of haar online aangifte. 

Wie mag de verhuizing doorgeven?

  • Iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf
  • Samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar.
  • De ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen.
  • Ouder voor inwonende meerderjarige kinderen.
  • Meerderjarig kind voor inwonende ouders.
  • De curator voor iemand die onder curatele is gesteld.

Verhuizing naar andere gemeente

Verhuist u naar een andere gemeente? Zodra u zich daar inschrijft, wordt u automatisch uitgeschreven uit Soest. U geeft uw verhuizing dus alleen door aan uw nieuwe gemeente.

Wilt u persoonlijk uw verhuizing doorgeven? Maak dan eerst een afspraak.

Afspraak verhuizing maken

Het kan zijn dat wij u vragen om een verklaring van inwoning (pdf, 115 KB). Als wij deze verklaring nodig hebben, nemen wij eerst contact met u op.