Briefadres bij verblijf (zorg)instelling

Verhuist u naar een instelling, bijvoorbeeld een zorginstelling of gevangenis? Dan kunt u een briefadres aanvragen. Uw post gaat dan naar een ander adres, bijvoorbeeld naar een familielid, vriend of kennis.

Heeft u om een andere reden een briefadres nodig? Neem dan contact op met team Publiekszaken.

Aanvragen

U kunt alleen een briefadres aanvragen als u verblijft in een (zorg)instelling en als de briefadresgever in de gemeente Soest woont.

Informatie:

Alleen bij verblijf in een (zorg)instelling

Het aanvraagformulier is alleen geschikt als u in een (zorg)instelling verblijft. Het formulier is niet geschikt voor andere situaties. Neemt u in dat geval telefonisch contact op met team Publiekszaken via 035-609 34 11.

Inloggen met DigiD Briefadres bij verblijf instelling

Vult u de aanvraag samen met de hoofdbewoner van het briefadres in? Dan logt u beiden in met DigiD. Vult u de aanvraag alleen in, dan heeft u een ingevulde toestemmingsverklaring (pdf, 92 KB) nodig en een kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner van het briefadres. Deze twee bijlagen voegt u toe tijdens de aanvraag.

Briefadres regelen voor iemand anders

Bent u mantelzorger en wilt u een briefadres voor uw naaste aanvragen? Online kan dit alleen met de DigiD van de persoon die het briefadres nodig heeft.

Heeft of weet u deze niet, dan kunt u ook samen een aanvraagformulier verblijf instelling (pdf, 73 KB) invullen. De persoon die het briefadres nodig heeft, ondertekent de aanvraag. U voegt een kopie toe van het legitimatiebewijs van de aanvrager. Ook stuurt u een toestemmingsverklaring (pdf, 92 KB) mee en een kopie van zijn of haar legitimatie. 

Hoe beoordeelt de gemeente uw aanvraag?

De gemeente controleert:

  • of u als aanvrager in een (zorg)instelling verblijft.
  • of de hoofdbewoner van het briefadres op het opgegeven adres staat ingeschreven
  • of u als aanvrager van het briefadres volgens de 'Regeling briefadres gemeente Soest 2018' een briefadres kunt krijgen

Binnen 6 weken krijgt u een brief waarin staat of u een briefadres krijgt.