Briefadres bij verblijf zorginstelling

Verhuist u naar een zorginstelling in de gemeente Soest of andere gemeente in Nederland? Dan kunt u een briefadres aanvragen. Uw post gaat dan naar een ander adres, bijvoorbeeld naar een familielid, vriend of kennis. Deze persoon noemen we briefadresgever. Hij of zij moet wel in de gemeente Soest wonen. 

Heeft u om een andere reden een briefadres nodig? Neem dan contact op met team Publiekszaken via het algemene telefoonnummer van de gemeente. 

Aanvragen

De briefadresgever vraagt het briefadres digitaal bij ons aan. Dit doet u met uw DigiD.  

Inloggen met DigiD Briefadres aanvragen

Hoe beoordeelt de gemeente uw aanvraag?

De gemeente controleert: 

  • Of u in een zorginstelling verblijft. 
  • Of de hoofdbewoner van het briefadres op het opgegeven adres staat ingeschreven. 

Binnen zes weken krijgt u een brief waarin staat of u een briefadres krijgt.