WOZ-waarde en taxatieverslag

De WOZ-waarde staat op de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen. In het taxatieverslag staat hoe de gemeente de WOZ-waarde (Wet Waardering Onroerende Zaken) van uw huis of bedrijf heeft bepaald. U kunt dit verslag opvragen via de digitale belastingbalie.

Het taxatieverslag is alleen te bekijken als u de eigenaar of gebruiker bent.  Inloggen kan alleen als de belastingaanslag op uw naam staat. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

Lukt het niet om het taxatieverslag digitaal op te vragen? Bel ons dan op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur op 035-609 34 11. Of vul het contactformulier in.

Waarvoor is de WOZ-waarde?

  • De WOZ-waarde van uw pand of woning bepaalt hoeveel Onroerende zaakbelasting (OZB) u moet betalen.
  • Ook wordt de WOZ-waarde gebruikt om het eigenwoningforfait en de waterschapsbelasting te bepalen. Namens het waterschap Vallei en Veluwe betaalt u de waterschapsbelasting aan het GBLT.
  • De WOZ-waarde heeft invloed op de maximale huurprijs bij sociale woningbouw. Lees hier meer over op Rijksoverheid.nl: huurprijs en puntentelling.

Opbouw WOZ-waarde

Voor het bepalen van de WOZ-waarde vergelijken wij woningen met andere woningen die vorig jaar zijn verkocht. Wij gaan uit van het bedrag dat de onroerende zaak zou hebben opgebracht op 1 januari van het vorige jaar. Dit is de waardepeildatum. De waardepeildatum van de aanslag 2023 is dus 1 januari 2022.  

Meer informatie vindt u op de website van de waarderingskamer.

Bekijk ook een filmpje van de waarderingskamer: Waarom stijgt mijn WOZ-waarde?