WOZ-waarde en taxatieverslag

De WOZ-waarde staat op de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen. In het taxatieverslag staat hoe de gemeente de WOZ-waarde (Wet Waardering Onroerende Zaken) van uw huis of bedrijf heeft bepaald. U kunt dit verslag opvragen via de digitale belastingbalie.

Succesvol:

Inloggen belastingbalie

Alleen de persoon aan wie de belastingaanslag is gericht, kan inloggen met DigiD. Eigenaren en/of gebruikers van niet-woningen (bijvoorbeeld bedrijven of garages) kunnen inloggen met eHerkenning. Lukt dit niet? Neem telefonisch contact met ons op of vul het contactformulier in.

Inloggen met DigiD Naar de digitale belastingbalie Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Naar de digitale belastingbalie

Waarvoor is de WOZ-waarde?

  • De WOZ-waarde van uw pand of woning bepaalt hoeveel Onroerende zaakbelasting (OZB) u moet betalen.
  • Ook wordt de WOZ-waarde gebruikt om het eigenwoningforfait en de waterschapsbelasting te bepalen. Het GBLT int de waterschapsbelasting voor het waterschap Vallei en Veluwe.
  • De WOZ-waarde heeft invloed op de maximale huurprijs bij sociale woningbouw. Lees hier meer over op Rijksoverheid.nl: huurprijs en puntentelling.

Opbouw WOZ-waarde

Voor het bepalen van de WOZ-waarde vergelijken wij woningen met andere woningen die vorig jaar zijn verkocht. Wij gaan uit van het bedrag dat de onroerende zaak zou hebben opgebracht op 1 januari van het vorige jaar. Dit is de waardepeildatum. De waardepeildatum van de aanslag 2024 is dus 1 januari 2023.  

Meer informatie vindt u op de website van de waarderingskamer.

Bekijk ook een filmpje van de waarderingskamer: Hoe bepalen wij de WOZ-waarde?