Onroerendezaakbelasting (OZB)

Als u op 1 januari eigenaar bent van een onroerende zaak (bijvoorbeeld een woning of bedrijf) of bedrijfsruimte huurt, betaalt u onroerendezaakbelasting (ozb). Ook voor een pand in aanbouw betaalt u ozb.

Verhuizen of verkopen

De situatie op 1 januari bepaalt of u dat jaar ozb betaalt. Veranderingen in de loop van het jaar hebben geen invloed op het bedrag dat u betaalt. Ook als u de onroerende zaak verkoopt, betaalt u de volledige ozb dat jaar.

Koopt u een onroerende zaak na 1 januari? Dan hoeft u in dat jaar hierover geen ozb te betalen. Meestal wordt bij de overdracht van de onroerende zaak het eigenaarsdeel van de ozb verrekend tussen de koper en verkoper. De gemeente staat hier buiten.

Als u een woning huurt, krijgt u geen aanslag ozb.

Eigenaarsdeel

De eigenarenbelasting wordt niet altijd aan de eigenaar opgelegd. Ook degene met bijvoorbeeld een recht van erfpacht, opstal, gebruik en bewoning, of een ander zakelijk recht op de onroerende zaak kan belastingplichtig zijn.

Gebruikersdeel

Het gebruikersdeel van de ozb geldt alleen voor niet-woningen en wordt dus niet in rekening gebracht voor woningen. Ook wanneer een onroerende zaak voor een deel een woning is en deels een niet-woning is (bijvoorbeeld een bedrijf met een woongedeelte), wordt het gebruikersdeel van de ozb niet voor de woning opgelegd. De waarde van het woongedeelte wordt dan uit de totale WOZ-waarde gehaald. Het gebruikersdeel van de ozb wordt in die gevallen dus op basis van een lagere waarde opgelegd.

De hoogte van de aanslag ozb is afhankelijk van de vastgestelde WOZ-waarde van de onroerende zaak. Over deze waarde wordt het tarief in rekening gebracht.

De gemeente bepaalt zelf de tarieven voor de ozb naar een percentage van de WOZ-waarde. De gemeenteraad stelt jaarlijks het percentage vast.

De hoogte van de WOZ-waarde staat ook op het aanslagbiljet vermeld. U kunt een kopie van de aanslag opvragen via de digitale belastingbalie.

Tarieven

Belastingsoort Percentage
Eigenaar niet-woning 0,2355 procent
Gebruiker niet-woning 0,1864 procent
Eigenaar woning 0,0766 procent