Onroerendezaakbelasting (OZB)

Bent u op 1 januari eigenaar van een onroerende zaak? Bijvoorbeeld van een woning of bedrijf? Of huurt u bedrijfsruimte? Dan betaalt u onroerendezaakbelasting (ozb). Ook voor een pand in aanbouw betaalt u ozb.

Verhuizen of verkopen

De situatie op 1 januari bepaalt of u dat jaar ozb betaalt. Veranderingen in de loop van het jaar hebben geen invloed op het bedrag dat u betaalt. Ook als u uw woning of bedrijf verkoopt, betaalt u de volledige ozb dat jaar. 

Koopt u een woning of bedrijf na 1 januari? Dan hoeft u in dat jaar hierover geen ozb te betalen. Tijdens de overdracht vindt verrekening van het eigenaarsdeel van de ozb tussen koper en verkoper plaats. De notaris regelt dit. De gemeente staat hier buiten.  

Als u een woning huurt, krijgt u geen aanslag ozb. 

Eigenaarsdeel

Niet alleen de eigenaar moet eigenarenbelasting betalen. Heeft u recht van erfpacht, opstal, gebruik en bewoning of ander zakelijk recht op de onroerende zaak? Dan moet u ook het eigenaarsdeel betalen.

Gebruikersdeel

Het gebruikersdeel van de OZB geldt alleen voor niet-woningen en wordt dus niet in rekening gebracht voor woningen.

De hoogte van de aanslag ozb is afhankelijk van de vastgestelde WOZ-waarde van de onroerende zaak. Over deze waarde wordt het tarief in rekening gebracht.

De gemeente bepaalt zelf de tarieven voor de ozb naar een percentage van de WOZ-waarde. De gemeenteraad stelt jaarlijks het percentage vast.

De hoogte van de WOZ-waarde staat ook op het aanslagbiljet vermeld. U kunt een kopie van de aanslag opvragen via de digitale belastingbalie.

Tarieven

Belastingsoort Percentage
Eigenaar niet-woning 0,2228 procent
Gebruiker niet-woning 0,1759 procent
Eigenaar woning 0,0713 procent