Bezwaar gemeentelijke belastingen

Heeft u vragen of twijfels over de aanslag of de vastgestelde WOZ-waarde? Bekijk eerst uw taxatieverslag via de digitale belastingbalie.

Inloggen met DigiD Naar de digitale belastingbalie Inloggen met eHerkenning Niveau 2 Naar de digitale belastingbalie

Let op: alleen de persoon aan wie de aanslag is gericht, kan bezwaar indienen. U logt in met DigiD. Eigenaren en/of gebruikers van niet-woningen (bijvoorbeeld bedrijven of garages) kunnen inloggen met eHerkenning.

Bezwaar indienen

U kunt binnen zes weken bezwaar indienen via de digitale belastingbalie

Zelf bezwaar maken is gratis en gemakkelijk. U heeft geen gespecialiseerd bureau hiervoor nodig. Deze bureaus verdienen namelijk geld aan de vergoeding die de gemeente aan hen moet betalen. Hierdoor ontstaan hogere belastingtarieven en hier betaalt u als inwoner van de gemeente aan mee. Wanneer u zelf bezwaar indient heeft u net zoveel kans op een verlaging als wanneer u een gespecialiseerd bureau inschakelt. De gemeente maakt hierin geen onderscheid.

U kunt ook schriftelijk bezwaar indienen. U stuurt uw bezwaar naar de heffingsambtenaar van de gemeente Soest, via Postbus 2000, 3760 CA, Soest.

Vergeet hierbij niet te vermelden

  • uw naam en adres
  • uw telefoonnummer of e-mailadres
  • datum van het bezwaarschrift
  • het aanslagnummer
  • uw handtekening

Uw bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bij ons binnen zijn. U doet dit via de digitale belastingbalie of schriftelijk.

Is het bezwaarschrift later bij ons binnen? Dan verklaren we het niet-ontvankelijk. We behandelen het bezwaar dan ambtshalve. Dit betekent dat wij het inhoudelijk behandelen. Alleen kunt u onze beoordeling niet meer aan de rechter voorleggen.

Uitstel van betaling

Let op: het indienen van bezwaar geeft niet automatisch uitstel van betaling. Als u uitstel van betaling wilt, dan geeft u dit aan in uw bezwaarschrift. U krijgt dan alleen uitstel van betaling voor het betwiste deel van de aanslag.

Voorlopig bezwaarschrift indienen

Heeft u te weinig tijd om een bezwaarschrift te versturen? Bijvoorbeeld omdat u nog niet alle redenen heeft opgeschreven? Of omdat u nog met iemand wilt overleggen? Dan kunt u een voorlopig bezwaarschrift indienen. Hierin zet u alle gegevens, behalve de redenen voor uw bezwaar.

Dient u het bezwaar online bij ons in? Dan krijgt u direct per e-mail een bevestiging van ontvangst. Stuurt u het bezwaar per post? Dan ontvangt u binnen twee weken een ontvangstbevestiging.

Wij handelen uw bezwaar af in hetzelfde kalenderjaar als dat u het bezwaar hebt ingediend, uiterlijk 31 december. Bezwaren die tussen 20 november en 31 december zijn binnenkomen, handelen wij af binnen zes weken.

Lukt afhandeling niet binnen de gestelde tijd, dan hoort u dit op tijd.

Bent u het niet eens met de uitspraak op uw bezwaar, dan kunt u in beroep gaan.

U moet dan binnen zes weken na de dagtekening van de beslissing een beroepschrift indienen. Dit kan bij de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht. Adres: Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Telefoonnummer 030-22 33 000.

U kunt ook via de website van Rechtspraak.nl digitaal een beroepschrift indienen.