Kwijtschelding

Bent u niet in staat om de belastingaanslag te betalen? Dan kunt u een verzoek tot kwijtschelding indienen. U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor rioolheffing en afvalstoffenheffing.

Wanneer vraagt u kwijtschelding aan?

U kunt het gehele jaar kwijtschelding aanvragen mits de aanslag niet langer dan drie maanden geleden volledig is voldaan. Let daarbij wel op dat na het verlopen van de betaaltermijn er invorderingskosten in rekening kunnen worden gebracht. Wanneer u een verzoek om kwijtschelding heeft ingediend, krijgt u uitstel van betaling voor de desbetreffende aanslag/aanslagen.

Kwijtschelding aanvragen (pdf, 135 KB)

Voorwaarden voor kwijtschelding

U ontvangt kwijtschelding als uw inkomen en vermogen binnen de vastgestelde normen vallen. Uw inkomen of uitkering ligt dan rond het bijstandsniveau. Ook zit er een grens op het vermogen. Vermogen is het saldo op uw bank- en/of spaarrekening of het eigendom van een woning. Er wordt ook gekeken naar de waarde van uw auto.

Als u vorig jaar kwijtschelding heeft gekregen controleert de gemeente Soest of u in aanmerking komt voor automatische kwijtschelding. Als u niet in aanmerking komt, dan kunt u via het kwijtscheldingsformulier alsnog kwijtschelding aanvragen.

De gemeente Soest verleent geen kwijtschelding aan ondernemers.

Beslistermijn

De gemeente streeft ernaar om binnen drie maanden na uw aanvraag een uitspraak op uw kwijtscheldingsverzoek te doen. Bij grote drukte kan het langer duren.

Heeft u vragen over het aanvragen van kwijtschelding? Bel op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11.

Betalingsregeling

Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Dan kunt u eventueel een betalingsregeling treffen.