Kwijtschelding

Bent u niet in staat om de belastingaanslag te betalen? Dan kunt u een verzoek tot kwijtschelding indienen. Dit is alleen aan te vragen voor riool- en afvalstoffenheffing. 

Wanneer vraagt u dit aan?

Kwijtschelding aanvragen is mogelijk als de aanslag niet langer dan drie maanden geleden is betaald. Let daarbij wel op dat na de betaaltermijn u mogelijk invorderingskosten moet betalen. Wanneer u kwijtschelding aanvraagt, krijgt u uitstel van betaling voor deze aanslag/aanslagen. 

Aanvragen doet u met uw DigiD. Bent u bewindvoerder en wilt u kwijtschelding aanvragen voor uw cliƫnt? Gebruik dan eHerkenning om in te loggen.

Inloggen met DigiD Kwijtschelding aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Kwijtschelding aanvragen

Voorwaarden

U ontvangt kwijtschelding als uw inkomen en vermogen binnen de vastgestelde normen vallen. Uw inkomen of uitkering ligt dan rond het bijstandsniveau. Ook zit er een grens op het vermogen. Vermogen is het saldo op uw bank- en/of spaarrekening of het eigendom van een woning. Wij kijken ook naar de waarde van uw auto. 

Als u vorig jaar kwijtschelding heeft gekregen controleren wij of u in aanmerking komt voor automatische kwijtschelding.  Als dit niet het geval is, dan is het mogelijk om het alsnog aan te vragen.  

Wij verlenen geen kwijtschelding aan ondernemers. 

Beslistermijn

De gemeente streeft ernaar om binnen zes maanden na uw aanvraag een uitspraak op uw kwijtscheldingsverzoek te doen. Bij grote drukte kan het langer duren.

Betalingsregeling

Het is belangrijk om op tijd te betalen. Is het voor u beslist niet mogelijk om uw aanslag op tijd te betalen? Ook niet via automatische incasso? Neem dan contact met ons op. Bel op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 naar 035-609 34 11