Uittreksel basisregistratie personen (BRP)

Met een uittreksel uit de BRP laat u zien dat u staat ingeschreven bij de gemeente Soest. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als een woningstichting hierom vraagt.

Op het uittreksel staan in ieder geval:

 • uw naam
 • uw geboorteplaats
 • uw geboortedatum
 • uw adres

Er bestaan ook uittreksels BRP met meer gegevens dan het standaarduittreksel. Bijvoorbeeld met vorige woonadressen of nationaliteit. Geef daarom aan waarvoor u het uittreksel nodig heeft.

Internationaal uittreksel

U kunt ook een internationaal uittreksel BRP aanvragen. Een internationaal uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een verklaring over uw inschrijving in de basisadministratie van de gemeente. Dit is een standaard model met een beperkt aantal gegevens in een beperkt aantal talen. U kunt dit uittreksel gebruiken voor instanties in het buitenland. 

Op het uittreksel staat:

 • uw naam
 • uw voorna(a)m(en)
 • uw geboortedatum en - plaats
 • uw woonadres
 • uw geboorteland
 • uw nationaliteit (heeft u naast de Nederlandse ook nog een andere nationaliteit? Dan komt alleen de Nederlandse nationaliteit op het uittreksel te staan omdat de andere nationaliteit niet wordt geregistreerd in de BRP)
 • uw burgerlijke staat (wel of niet gehuwd of geregistreerd partnerschap). Een eventuele (huwelijks)partner wordt niet vermeld
 • de gegevens van uw ouders

Meertalige versies

Van het internationale uittreksel zijn twee meertalige versies verkrijgbaar.

 • Nederlands, Frans, Duits en Engels
 • Nederlands, Spaans, Italiaans en Turks

U kunt een keuze maken bij het online aanvragen. 

Heeft u andere of meer gegevens nodig of een andere taal? Vraag dan een gewoon BRP uittreksel aan en laat die vertalen door een be√ędigd vertaler voor het gebruik in het buitenland.

Online aanvragen

U vraagt een uittreksel uit de BRP eenvoudig online aan via de onderstaande aanvraagbutton. U logt in met DigiD en betaalt direct met IDEAL. U kunt een uittreksel van uzelf of uw directe familie aanvragen.

Inloggen met DigiD Uittreksel BRP aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Uittreksel BRP aanvragen

Wij streven ernaar het uittreksel binnen vijf werkdagen met de post te versturen.

Maak dan een afspraak via de afspraakbutton. Kies een datum en tijdstip.

Afspraak maken uittreksel brp

Kosten

Soort uittreksel Kosten (euro)
Uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) 16,40