Slopen en asbest verwijderen

U mag niet zomaar slopen. U doet een melding als u meer dan tien m3 sloopafval heeft en/of als u asbest gaat verwijderen.

Een sloopmelding doet u via Omgevingsloket. U doet de melding minimaal vier weken voor u met het sloopwerk begint. Aan uw melding zijn geen kosten verbonden.

Sloop melden

 • Uw naam en adres (gebouweigenaar) en naam en adres van degene die gaat slopen
 • De dagen, tijden en manier waarop u gaat slopen
 • Het materiaal en de hoeveelheid dat vrijkomt bij de sloop

Daarnaast heeft u soms het volgende nodig:

 • Onderzoeksrapport gevaarlijk afval;
 • Sloopveiligheidsplan;
 • Akoestisch onderzoek;
 • Trillingenonderzoek;
 • Asbestinventarisatierapport door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau

Na acceptatie van uw melding mag u minder dan 35 m2 van de volgende materialen zelf verwijderen:

 • Geschroefde asbesthoudende platen met hechtgebonden vezels (alleen als dit geen dakleien zijn)
 • Asbesthoudende vloertegels
 • Niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking

Alle andere soorten asbest (ook als het minder is dan 35 m2) mag u niet zelf verwijderen. U schakelt hiervoor een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in.

Toezicht op bedrijfsmatige asbest saneringen wordt gedaan door de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD). U of het asbestverwijderingsbedrijf krijgt in dat geval na uw melding een antwoord van de RUD Utrecht.

Particulieren kunnen gratis verpakkingsmateriaal ophalen bij de RMN aan de Schans nadat ze een melding hebben gedaan en deze is geaccepteerd.

Asbest kan alleen ingeleverd worden bij Recyclingstation aan de Schans in Soest. Het Recyclingstation Zeist in Huis ter Heide neemt geen asbest aan van inwoners van Soesterberg.

Wanneer de werkzaamheden gaan om een monument of een beschermd stads- of dorpsgezicht, heeft u naast de sloopmelding ook een omgevingsvergunning voor sloop nodig. De vergunning vraagt u minimaal 8 weken voor de sloopdatum aan bij het Omgevingsloket.