Vergunningen, (ver)bouwen en slopen

Ondernemen in Soest en Soesterberg

Op het ondernemersloket vindt u informatie over het aanvragen van een vergunning of ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet. Bijvoorbeeld over het starten van een horecabedrijf, een terrasvergunning of een ontheffing om drank te schenken op een evenement.

Naar het ondernemersloket