Inrit aanleggen of aanpassen

Wilt u een inrit maken of verbreden bij uw bedrijf of huis? Bijvoorbeeld een inrit van de weg naar uw garage? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Wanneer heeft u een vergunning nodig?

U heeft een vergunning nodig als u:

  • een inrit wilt maken vanaf de weg
  • de weg wilt veranderen, bijvoorbeeld de stoep verlagen
  • een bestaande inrit wilt veranderen of verplaatsen

Vergunning aanvragen

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket.

Beoordeling

Wij toetsen uw aanvraag aan de regels in de Algemene plaatselijke verordening (APV) en de beleidsregels inritvergunningen. Wij kunnen een vergunning weigeren als:

  • de inrit ten koste gaat van de verkeersveiligheid
  • de inrit ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of andere voorziening
  • de inrit het groen aantast
  • u al een inrit naar het perceel heeft
  • de inrit niet mooi staat in de omgeving
Kosten
Soort vergunning Kosten (euro)
Vergunning voor een inrit 134,55

Als er op openbare grond een aanpassing plaats moet vinden, dan zijn de kosten daarvan voor uw rekening. Bijvoorbeeld voor het verlagen van de stoep of het verplaatsen van een lantaarnpaal. 

Beslistermijn

De gemeente neemt binnen acht weken een besluit. De gemeente kan dit met zes weken verlengen.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. 

Heeft u een omgevingsvergunning gekregen? Dan hebben omwonenden nog zes weken de tijd om hiertegen bezwaar in te dienen.