Bezwaar maken tegen besluit

Het kan zijn dat u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente. Bijvoorbeeld omdat uw subsidieaanvraag is afgewezen. Of bij de verlening van een kapvergunning of een evenementenvergunning. U kunt dan bezwaar maken.

Na de bekendmaking van het besluit heeft u zes weken de tijd om uw bezwaarschrift in te dienen. U dient het bezwaar online bij ons in.

Bezwaar maken Bezwaar maken