Bezwaar maken tegen besluit

Het kan zijn dat u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente. Bijvoorbeeld omdat uw subsidieaanvraag is afgewezen. Of bij de verlening van een kapvergunning of een evenementenvergunning. U kunt dan bezwaar maken.

Na de bekendmaking van het besluit heeft u zes weken de tijd om uw bezwaarschrift in te dienen. U dient het bezwaar online bij ons in.

Inloggen met DigiD Bezwaar maken Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Bezwaar maken

Wilt u het bezwaar schriftelijk indienen. Stuur dan het bezwaarschrift naar:

Gemeente Soest
T.a.v. Afdeling Bedrijfsvoering
Postbus 2000
3760 CA  Soest  

U zet in het bezwaar

  • uw naam en adres
  • de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
  • een omschrijving en de datum van het besluit waar u bezwaar tegen maakt (of een kopie van de beslissing of publicatie)
  • de redenen van uw bezwaar
  • uw handtekening
  • eventueel: een schriftelijke machtiging

U ontvangt een schriftelijke ontvangstbevestiging. Vaak krijgt u een uitnodiging voor een hoorzitting, waar u het bezwaarschrift mondeling kunt toelichten.

Vertaling

Heeft u het bezwaarschrift in een vreemde taal geschreven? Dan moet u zelf zorgen voor de vertaling.  

Tegelijk met of na het indienen van bezwaar, kunt u ook een voorlopige voorziening bij de rechtbank aanvragen. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat het besluit gedurende de behandeling van het bezwaar al wordt uitgevoerd.

De gemeente neemt uw bezwaarschrift in behandeling nadat de bezwaartermijn is verstreken. Deze periode is twaalf weken, als een commissie naar uw bezwaarschrift moet kijken. De gemeente mag de beslistermijn met maximaal zes weken verlengen.

U kunt iemand anders vragen namens u een bezwaarschrift in te dienen. U moet deze persoon hiervoor machtigen. De gemachtigde kan dan ook namens u het bezwaarschrift toelichten tijdens de hoorzitting.

Bent u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan. Het beroepschrift stuurt u binnen zes weken na de verzenddatum van de gemeentelijke beslissing naar de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.