Bezwaar maken tegen besluit

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Bijvoorbeeld omdat uw subsidieaanvraag niet is toegewezen. Of omdat u het niet eens bent met een verleende vergunning. Dan maakt u bezwaar.  

Na de bekendmaking van het besluit heeft u zes weken de tijd om uw bezwaar online in te dienen.

Alarm:

Let op! Gebruikt u een Apple?

Dan kan het zijn dat u bij het openen van het formulier de melding ‘deze verbinding is niet privé’ krijgt. Wij adviseren u om bij deze melding een ander apparaat te gebruiken. Wij zoeken naar een oplossing. Onze excuses voor het ongemak. 

Inloggen met DigiD Bezwaar maken Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Bezwaar maken

Schriftelijk indienen

Wilt u het bezwaar schriftelijk indienen? Stuur dan het bezwaarschrift naar:

Gemeente Soest
T.a.v. Afdeling Bedrijfsvoering
Postbus 2000
3760 CA  Soest  

U zet in het bezwaar

  • Uw naam en adres. 
  • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft. 
  • Een omschrijving en/of een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt. 
  • De redenen van uw bezwaar. 
  • Uw handtekening. 
  • Een schriftelijke machtiging (optioneel). 

U ontvangt een schriftelijke ontvangstbevestiging. Vaak krijgt u een uitnodiging voor een hoorzitting, waar u het bezwaar mondeling toelicht.

Vertaling

Heeft u het bezwaarschrift in een vreemde taal geschreven? Dan moet u zelf zorgen voor de vertaling.  

Voorlopige voorziening

Als u bezwaar maakt, geldt het besluit nog wel. Wilt u dat het gemeentelijke besluit tijdens uw bezwaarprocedure tijdelijk ongeldig is? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in. Dit doet u bij de rechtbank. Kent de rechter uw verzoek toe? Dan is de beslissing tijdelijk ongeldig. Wij noemen dit opschorten.

Termijn

De gemeente neemt uw bezwaarschrift in behandeling nadat de bezwaartermijn is verstreken. Deze periode is twaalf weken, als een commissie naar uw bezwaarschrift moet kijken. De gemeente mag de beslistermijn met maximaal zes weken verlengen.

Iemand machtigen

U kunt iemand anders vragen namens u een bezwaarschrift in te dienen. U moet deze persoon hiervoor machtigen. De gemachtigde licht dan ook namens u het bezwaarschrift toe tijdens de hoorzitting.

In beroep gaan

Bent u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan. Het beroepschrift stuurt u binnen zes weken na de verzenddatum van de gemeentelijke beslissing naar de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.