Afwijken omgevingsplan (verzoek vooroverleg)

Heeft u een bouwplan of ander plan en past het niet binnen het omgevingsplan? Of heeft u een vergunning voor uw plan nodig? U kunt met een vooroverleg de gemeente vragen of uw plan kans van slagen heeft. 

Vooroverleg

Er zijn drie soorten vooroverleg.

Vooroverleg over kleine, uitgewerkte plannen 

Dit gaat om:

  • Een verbouwing van een woning.
  • Een verbouwing van een pand van een bedrijf of van een andere organisatie.
  • Het anders gaan gebruiken van een bestaand pand.

U krijgt dan antwoord op de vraag of de gemeente mee wil werken aan een vergunning voor uw plannen. In sommige gevallen heeft u zelfs helemaal geen vergunning nodig. 

Een gesprek over plannen die nog niet zo ver uitgewerkt zijn (Intaketafel) 

Heeft u een globaal idee voor een wat groter plan? Deze vorm van vooroverleg is bedoeld om te vragen of de gemeente uw plan wenselijk vindt. Bij deze intaketafel kijken wij of het zinvol is om uw plan nader uit te werken. Als dat zo is, dan kunt u zelf besluiten of u dat plan verder uitwerkt en daarna aan de gemeente stuurt voor een uitgebreide behandeling.   

Uitgebreide behandeling van uitgewerkte plannen in het Omgevingsoverleg 

Plannen die al verder uitgewerkt zijn, kan de gemeente behandelen. Wij adviseren u over de verschillende onderdelen van uw plan. Met die adviezen kunt u uw plan klaar maken om een vergunning aan te vragen. 

Formulier vooroverleg

Op het formulier geeft u duidelijk aan wat uw plannen zijn. Dan kunt u ook kiezen welke vorm van vooroverleg daar bij past. In het formulier leggen we uit wat voor informatie we nodig hebben voor de verschillende vormen van vooroverleg. 

Formulier verzoek om vooroverleg (pdf, 253 KB)

Wat doet de gemeente met het verzoek om vooroverleg?

Stap 1

Wij kijken eerst of het type vooroverleg past bij uw plan. Zo nee, dan adviseren wij u wat u wel kunt doen. U betaalt pas leges als we uw plan gaan behandelen. 

Stap 2

We kijken of we genoeg informatie hebben om uw plan te beoordelen. Het kan zijn dat we u om extra informatie vragen. 

Stap 3

Wij kijken of het plan past binnen het omgevingsplan. Dan kijken wij of we kunnen afwijken van het omgevingsplan. En we vragen advies aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK).  Als dat nodig is, vragen we ook advies aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Stap 4

Kan uw plan door? Dan adviseren wij u hoe u de vergunning kunt aanvragen.

Heeft u vragen? Bel ons op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur via 035-609 34 11.

Kosten

Type vooroverleg kosten (euro)
Verzoek om vooroverleg kleine plannen woningen en bedrijven 548,50
Intaketafel ruimtelijke ontwikkelingen 257,50
Omgevingsoverleg ruimtelijke ontwikkelingen 2.575