Welstandsadvies voor (ver)bouwen

Heeft u een omgevingsvergunning voor het bouwen of verbouwen nodig? Dan heeft u een positief welstandsadvies nodig om de vergunning te krijgen. Het welstandsadvies gaat over het uiterlijk van het bouwwerk in relatie tot de openbare ruimte. 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK)

De onafhankelijke commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) geeft het advies. De commissie adviseert aan de hand van richtlijnen van de gemeente. Deze richtlijnen staan in de welstandsnota. Bekijk de regeling Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Hoe krijgt u een welstandsadvies?

Heeft u een vergunning aangevraagd? Of een verzoek om vooroverleg gedaan? Dan leggen wij u plan voor aan de CRK. U of uw architect kan de vergadering bijwonen om uw plan toe te lichten. U ontvangt na de vergadering een schriftelijk verslag van het welstandsadvies. Heeft de commissie opmerkingen op uw plan? Dan krijgt u de mogelijkheid om uw plan aan te passen.

Vergadering CRK

De commissie vergadert op vrijdag in de oneven weken om 8.30 uur en is openbaar. Ook geïnteresseerden kunnen de vergadering bijwonen. De commissie vergadert één keer in de vier weken in het gemeentehuis. De andere weken vergadert de commissie digitaal. U kunt de vergadering altijd digitaal volgen. Bij de fysieke bijeenkomst kunt u ook naar het gemeentehuis komen of digitaal aansluiten.  

Heeft u vragen? Of wilt u van te voren meer informatie over de plannen? Neem dan contact op met de secretaris via crk@soest.nl

Verzoek om vooroverleg

Heeft u uw ideeën nog niet volledig uitgewerkt en alleen schetsmatig een ontwerp gemaakt? Dan raden wij u aan om een verzoek om vooroverleg in te dienen.