Vergoeding aanvragen voor planschade

Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan. Bijvoorbeeld als een bestemmingsplan is gewijzigd of een omgevingsvergunning is verleend.

U kunt recht hebben op een tegemoetkoming van de schade. De schade kan bestaan uit waardevermindering van uw woning of verlies van uw inkomsten. 

U kunt als inwoner of als ondernemer te maken krijgen met planschade. Enkele voorbeelden: 

 • Het uitzicht over weilanden vanuit uw huis verandert door de bouw van een nieuwe woonwijk.
 • Naast uw huis komt een kinderdagverblijf.
 • Uw bedrijf is slechter bereikbaar door de aanleg van een nieuwe weg en daardoor loopt u inkomen mis.
 • Het terras bij uw café heeft geen uitzicht meer en de klanten blijven weg.

Voorwaarden

De voorwaarden voor de vergoeding van planschade zijn bijvoorbeeld: 

 • U kon de schade niet voorzien toen u het huis of de grond kocht.
 • Uw eigendom is in waarde gedaald.
 • Er is schade vanwege planologische maatregelen.
 • U vraagt de vergoeding aan binnen vijf jaar nadat het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning van kracht is geworden. 
 • U heeft hiervoor geen andere vergoeding ontvangen. 

Vergoeding aanvragen

U vraagt de vergoeding van planschade aan bij de gemeente via het aanvraagformulier tegemoetkoming planschade (pdf, 102 KB).

Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u per e-mail via postbus2000@soest.nl naar de gemeente.

Procedure

Daarna werkt het als volgt: 

 • Een onafhankelijke adviseur doet een onderzoek, komt langs om uw woning te taxeren en geeft de gemeente een advies. 
 • Het college van burgemeester en wethouders beslist over uw aanvraag en bepaalt of er planschade is.  
 • Er geldt een eigen risico van minimaal twee procent en maximaal vijf procent van de waarde van de onroerende zaak.
 • Een planschadeprocedure duurt gemiddeld één jaar.

Kosten

Voor het behandelen van uw aanvraag betaalt u 300 euro aan kosten. U ontvangt het bedrag alleen terug bij toewijzing van uw aanvraag.