Vergunning kabels en leidingen

Alleen met toestemming van de gemeente mag u kabels en leidingen in de grond aanleggen, onderhouden en verwijderen.

Een aanvraag voor een kabels- en leidingenvergunning of het melden van graafwerkzaamheden regelt u online via het MOOR-platform.

Nodig bij de aanvraag

  • een plattegrond waarop te zien is waar u de kabel of leiding wilt plaatsen
  • de datum en het tijdstip waarop u de kabel of leiding wilt plaatsen
  • indien sprake is van een gemachtigde: een machtiging

Buisleiding voor gevaarlijke stoffen

Voor het aanleggen van buisleidingen voor gevaarlijke stoffen gelden de volgende voorwaarden:

  • aanleg is toegestaan volgens het bestemmingsplan
  • u heeft hiervoor een omgevingsvergunning gekregen

Bestemmingsplan inzien

Via de gemeentelijke bestemmingsplanviewer en de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl kunt u de bestemmingsplannen van de gemeente Soest bekijken. Dit kan op bestemmingsplannaam, adres of postcode.

Gemeentelijke bestemmingsplanviewer Ruimtelijkeplannen.nl

Komt u er niet uit? Dan kunt u ook met een van de medewerkers van het Omgevingsloket uw idee├źn bespreken. Maak hiervoor wel eerst een afspraak. Bel op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11.

Welke stappen zijn er

De procedure die een bestemmingsplan doorloopt, is in de Wet ruimtelijke ordening en in het Besluit ruimtelijke ordening vastgelegd.

De kleinere perceelsgerichte bestemmingsplannen starten bij het ontwerpbestemmingsplan.