Vergunning kabels en leidingen

Alleen met toestemming van de gemeente mag u kabels en leidingen in de grond aanleggen, onderhouden en verwijderen.

Een aanvraag voor een kabels- en leidingenvergunning of het melden van graafwerkzaamheden regelt u online via het MOOR-platform.

Nodig bij de aanvraag

  • een plattegrond waarop te zien is waar u de kabel of leiding wilt plaatsen
  • de datum en het tijdstip waarop u de kabel of leiding wilt plaatsen
  • indien sprake is van een gemachtigde: een machtiging

Buisleiding voor gevaarlijke stoffen

Voor het aanleggen van buisleidingen voor gevaarlijke stoffen gelden de volgende voorwaarden:

  • aanleg is toegestaan volgens het omgevingsplan
  • u heeft hiervoor een omgevingsvergunning gekregen

Omgevingsplan inzien

Via het Omgevingsloket kunt u het omgevingsplan van de gemeente Soest bekijken. Dit kan op adres of postcode. Ook staan er regels in van het rijk, de provincie en het waterschap. Deze staan overzichtelijk bij elkaar. 

Komt u er niet uit? Dan kunt u ook met een van de medewerkers van het Omgevingsloket uw idee├źn bespreken. Maak hiervoor wel eerst een afspraak. Bel op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11.