Adressen en huisnummers

De gemeente zorgt ervoor dat elk huis of bedrijfspand een huisnummer heeft. Het gaat om adressen van objecten uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Ook zorgen wij voor het wijzigen en intrekken van huisnummers. 

Wij kennen nieuwe (huis)nummers toe bij: 

  • nieuwbouw 
  • splitsing of samenvoeging van een gebouw, of bij hernummering 

Het adres wordt opgenomen in de Basisregistratie Adressen en gebouwen.

Zelf een huisnummer aanvragen

U kunt zelf een huisnummer aanvragen als u eigenaar bent van een: 

  • adresseerbaar object, wat nog geen (huis)nummeraanduiding heeft 
  • vastgoedobject met een (huis)nummeraanduiding, maar dit vastgoedobject bestaat uit meerdere zelfstandige delen 

U verstuurt uw aanvraag naar postbus2000@soest.nl of per post naar Postbus 2000, 3760 CA Soest.