Adressen en huisnummers

De gemeente zorgt voor het voor het toekennen, wijzigen en intrekken van (huis)nummers aan adresseerbare objecten uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen: verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen. Het gaat hier om zelfstandige objecten.

Wij kennen nieuwe (huis)nummers toe bij:

  • nieuwbouw
  • splitsing of samenvoeging van een gebouw, of bij hernummering

Het adres wordt opgenomen in de Basisregistratie Adressen en gebouwen.

Zelf een huisnummer aanvragen

U kunt zelf een huisnummer aanvragen als u eigenaar bent van een:

  • adresseerbaar object, wat nog geen (huis)nummeraanduiding heeft
  • vastgoedobject met een (huis)nummeraanduiding, maar dit vastgoedobject bestaat uit meerdere zelfstandige delen

U verstuurt uw aanvraag naar postbus2000@soest.nl of per post naar Postbus 2000, 3760 CA Soest.