Gemeentegrond kopen

Ligt er naast uw woning, tuin of land een stuk gemeentegrond, dan kunt u deze onder bepaalde voorwaarden kopen.

Voorwaarden

 • U bent eigenaar van de woning (zonder erfpacht/koopgarant of iets dergelijks).
 • De gemeentegrond grenst aan uw eigen perceel, tuin, woning of land.

Uitgangspunten

Gemeentegrond, veelal groenstroken, verkopen wij niet als:

 • Het gemeentelijk groen betreft en het groen belangrijk is voor het groene karakter van Soest en onderdeel is van beschermde groenstructuren,
 • Het stedenbouwkundig niet gewenst is.
 • Het vanuit verkeersveiligheid/parkeren niet gewenst is.
 • Het bijdraagt aan de opvang van regenwater of andere klimaatoplossingen.
 • Er (beschermwaardige) bomen op het stuk grond staan.
 • Er kabels en leidingen in de grond liggen of riolering dichtbij ligt.
 • Kartelranden ontstaan. Als een groenstrook grenst aan een rij woningen, dan is het wenselijk dat alle bewoners uit die rij de strook kopen.

Aanvraag indienen

U kunt een aanvraag doen bij de gemeente via postbus2000@soest.nl of per post t.a.v. Samenleving, team grondzaken.

Bij de aanvragen levert u de volgende gegevens mee:

 • Een duidelijke tekening (kadastraal) van het stukje grond waar het om gaat
 • Een toelichting van de plannen die u daar mee heeft 

Grondprijzen

De grondprijzen vormen de basis voor alle onderhandelingen en transacties over de verkoop van grond. Ook voor het opstellen van bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan maakt de gemeente gebruik van de grondprijzen.

Op Overheid.nl vindt u de meest actuele grondprijzen.