Gemeentegrond kopen

Onbebouwde grond wordt steeds schaarser. Daarom is de gemeente terughoudend in de  verkoop van grond. Of u gemeentegrond kan kopen hangt af van verschillende factoren. Zo kijken we bijvoorbeeld naar de functie die een strook grond nu heeft. Of welke functie dit misschien in de toekomst kan hebben voor:

 • klimaatadaptie;
 • nutsvoorzieningen;
 • (hoofd)groenstructuur;
 • verkeer;
 • woningbouw.

Voorwaarden

U komt voor aankoop in aanmerking als: 

 • U de eigenaar van de woning (zonder erfpacht/koopgarant of iets dergelijks) bent.
 • De gemeentegrond aan uw eigen perceel, tuin, woning of land grenst. 

Uitgangspunten

We verkopen de gemeentegrond niet als: 

 • Het gemeentelijk groen is en het groen belangrijk is voor het groene karakter van Soest. En onderdeel is van beschermde groenstructuren.
 • Verkoop stedenbouwkundig gezien niet gewenst is.
 • Er verkeerskundige bezwaren zijn.
 • Er kabels en leidingen in de grond liggen of riolering dichtbij ligt.
 • Er onderhoudsbezwaren zijn.
 • Er landschappelijke, cultuurhistorische of ecologische bezwaren zijn.
 • De strook grond bijdraagt aan de opvang van regenwater. Of andere klimaatoplossingen (nu of in de toekomst).
 • Er (beschermwaardige) bomen op het stuk grond staan.
 • Verkoop onevenredige nadelen geeft voor omwonenden. 
 • Er sprake is van kantelenvorming/verspringingen in de erfgrens. Als een groenstrook grenst aan een rij woningen, dan is het wenselijk dat alle bewoners uit die rij de strook kopen. 

Procedure bij verkoop van grond

Wij mogen gemeentegrond niet meer één-op-één onderhands verkopen. Dit is bepaald in het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021. Grondverkoop moeten wij altijd publiceren. In ons beleid vindt u onze volledige procedure.

Aanvraag indienen

U kunt een aanvraag doen bij de gemeente via het contactformulier of per post t.a.v. Sociale Leefomgeving, team Grondzaken. 

Bij de aanvragen levert u de volgende gegevens mee: 

 • Een duidelijke tekening (kadastraal) van het stukje grond waar het om gaat.
 • Een toelichting van de plannen die u daar mee heeft.

Grondprijzen

De grondprijzen vormen de basis voor alle onderhandelingen en transacties over de verkoop van grond. Ook voor het opstellen van bijvoorbeeld een nieuw omgevingsplan maakt de gemeente gebruik van de grondprijzen.

Op Overheid.nl vindt u de meest actuele grondprijzen.