Omgevingswet

Onze leefomgeving is van ons allemaal. Het is de plek waar we wonen, werken en recreëren. Daarom is het belangrijk dat we de ruimte om ons heen goed inrichten en kunnen gebruiken. Op 1 juli 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Daarin zijn bijna alle regels en wetten over de fysieke omgeving samengevoegd. De wet vraagt om samenwerking en daagt iedereen uit mee te denken over wat er nodig is. Denk aan opgaves zoals de woningnood en energietransitie maar ook wat er nodig is voor een gezonde en veilige woon-, leef- en werkomgeving. Zo werkt de gemeente samen met u aan een mooier Soest en Soesterberg.

Wat betekent de Omgevingswet voor mij?

Heeft u een vergunning nodig omdat u iets wilt veranderen in de leefomgeving? Dan krijgt u vanaf 1 juli 2022 met de Omgevingswet te maken. Dit is bijvoorbeeld het geval als u als inwoner een dakkapel wil plaatsen, een boom wil kappen of een gezamenlijke plek in de wijk wil inrichten. Ook als ondernemer krijgt u met de Omgevingswet te maken. Bijvoorbeeld als u een bedrijf, kantoor of winkel wilt beginnen of uitbreiden.

Een vergunning aanvragen doet u dan bij een digitaal loket. De wachttijd voor relatief eenvoudige vergunningen is verkort naar 8 weken. Bij meer ingewikkelde vergunningen duurt de behandeling soms langer. Dat zijn vaak plannen die buiten het Omgevingsplan (dat heet nu bestemmingsplan) vallen. We raden u in dat laatste geval aan om eerst met de gemeente de mogelijkheden te verkennen. Daarna kunt u uw plan verder uitwerken en een vergunning aanvragen. Zo kunt u de mogelijkheden optimaal benutten en voorkomt u dat uw aanvraag wordt afgewezen.

Animatie Omgevingswet 1 juli 2022

In deze animatie krijgt u een korte uitleg over de nieuwe Omgevingswet. Vanaf 1 juli 2022 kunt u in één oogopslag zien welke regels er gelden in uw omgeving. Meer invloed op uw omgeving, snel aan de slag!

            In Nederland hebben we veel regels over onze leefomgeving.
Goede initiatieven...[zucht]... komen vaak maar lastig van de grond.
Vanaf 2022 komen al deze regels samen in 1 nieuwe wet: de Omgevingswet.
1 wet, 1 loket en duidelijke procedures. Dat is voor iedereen van belang.

Vanaf 2022 kunt u snel en eenvoudig zien welke regels gelden in uw omgeving.
Denk aan milieuregels over geluid, bodemkwaliteit, regels over bouwhoogte,
veiligheidseisen... Dat is belangrijk voor de kwaliteit van uw omgeving.

Heeft u een idee? Uw aanvraag wordt in 1 x aan alle regels getoetst.
En bínnen de regels is er meer ruimte voor initiatief. Bijvoorbeeld:
- met uw buren in eigen energieopwekking voorzien
- uw garage ombouwen tot bedrijfsruimte
- van een leeg stuk land een speelveld maken
- de oude watermolen ombouwen tot kanoverhuur en café

Ook biedt de Omgevingswet meer mogelijkheden voor participatie. Zo kunt u bijvoorbeeld met overheid en ontwikkelaars van tevoren meedenken over grote bouwprojecten.

De Omgevingswet van 2022: Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit.