Wat is er vanaf 1 januari 2024 anders?

1 Januari 2024 is de Omgevingswet van start gegaan. Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de oude wetgeving:  

  • In het nieuwe Omgevingsloket staan vanaf 1 januari 2024 alle regels van het rijk, de provincie en de gemeente bij elkaar. In het Omgevingsloket kunt u online zien of u een vergunning nodig heeft. U kunt er ook een vergunning aanvragen, een melding doen of aanvullende informatie doorgeven.  
  • Voor 1 januari 2024 werkten we met bestemmingsplannen, nu werken we met een omgevingsplan. In het plan staat wat er op welke plek mag. Er staan ook andere regels in, bijvoorbeeld voor geluid, bodem of duurzaamheid. 
  • Voor veel vergunningen moet de gemeente in acht weken een besluit moet nemen. Soms wordt deze periode verlengd met zes weken. Als uw vergunningaanvraag complex is, kan er een uitgebreide procedure nodig zijn. In dat geval moet de gemeente binnen 26 weken een besluit nemen. 
  • Heeft u een plan voor de omgeving? Dan gaat u met omwonenden en anderen die iets van het plan gaan merken in gesprek. De wet noemt dit participatie.   
  • Naast de Omgevingswet gaat ook de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen in. Dat kan voor initiatiefnemers die gaan bouwen in sommige gevallen betekenen dat zij een onafhankelijke kwaliteitsborger moeten inschakelen om de bouwkwaliteit te toetsen.  

Tot 1 januari 2024

Heeft u een vergunning gekregen of ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet? Als de gemeente, het waterschap of de provincie u al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen. 

De oude wetgeving kunt u terugvinden in ons webarchief.