Meedenken bij (bouw)plannen

Heeft u een plan of een initiatief? Dan heeft u niet alleen met de gemeente of andere overheden te maken. Het is ook belangrijk dat u praat met de buren en andere mensen die iets van uw plan gaan merken. We noemen dat participatie.

Het is de bedoeling dat u uw buren en anderen vertelt over uw plan. U vraagt of zij hier zorgen, wensen of ideeën over hebben. En dat u daarna kijkt of en hoe u hier rekening mee kunt houden in uw plan. Bij uw vergunningaanvraag kunt u hiervan een kort verslag toevoegen.

Het plan is vaak beter als u de ideeën en belangen van andere mensen en organisaties meeneemt.  Het zorgt bijvoorbeeld voor meer woon- en werkplezier in de buurt of de wijk of levert minder hinder op. Bovendien kan de overheid met een duidelijk beeld van alle belangen goede besluiten nemen. 

Wilt u meer informatie over participatie bekijk dan de handreiking participatie.

Het is altijd goed om de omgeving te betrekken bij uw plan. In bepaalde gevallen stelt de gemeente dit verplicht. Uw vergunningaanvraag wordt hier ook op beoordeeld. 

Denk mee over Soest en Soesterberg

Bent u ontwikkelaar en gaat u aan de slag met een project in onze gemeente? Ga naar Denkmeeover.nl om te zien welke projecten er nu op staan.

Naar de website