Handreiking: Betrek de buurt bij uw (bouw)plannen

De uitkomst van de snelscan participatie geeft een beeld van hoeveel participatie nodig is bij uw plan. Hoe de participatie wordt georganiseerd, is aan de initiatiefnemer. De handreiking 'betrek de buurt bij uw (bouw)plannen' geeft u daarover tips en adviezen, bijvoorbeeld:

  • Wie is er betrokken? 
  • Welke rol hebben deelnemers? 
  • Wat is belangrijk in de communicatie?