Omgevingsanalyse

Om een beter beeld te krijgen van wie er betrokken is bij uw plan, helpt het om de omgeving goed in beeld te brengen. Een omgevingsanalyse helpt u daarbij. In deze analyse kijkt u naar:

  1. Vanuit welke invalshoeken kunt u het onderwerp bekijken? Welke raakvlakken zijn er?
  2. Welke partijen, personen, organisaties zijn er betrokken?