Veelgestelde vragen over participatie

Waarom de omgeving betrekken?

Met participatie zorgt u ervoor dat alle belangen, meningen, kennis en creativiteit direct op tafel komen. Door bezwaren en goede ideeën te bespreken, is er meer kans op steun. En kunt u uw plan verbeteren.

Natuurlijk is het niet altijd mogelijk om iedereen tevreden te stellen. Door al bij de planvorming de omgeving te betrekken, verkleint u de kans op bezwaren en gedoe achteraf. Als er een bezwaar wordt ingediend, kunt u nog niet aan de slag met uw plan en loopt u vertraging op. Zie participatie dus als een kans. 

Hoeveel participatie is nodig?

Hoe u de omgeving betrekt, is afhankelijk van het plan dat u heeft. Over het algemeen geldt: hoe groter en veelomvattender het initiatief, hoe belangrijker het is om de omgeving te betrekken. U krijgt een beeld van de impact van uw plan op de omgeving met onze snelscan . Na het invullen van deze scan verschijnt het participatieniveau voor uw plan. Zo weet u hoeveel participatie gewenst is.

Hoe kan ik participatie organiseren?

De uitkomst van de  snelscan participatie geeft een beeld van hoeveel participatie nodig is bij uw plan. Hoe de participatie wordt georganiseerd, is aan de initiatiefnemer. De handreiking 'betrek de buurt bij uw (bouw)plannen' geeft u daarover tips en adviezen, bijvoorbeeld:

  • Wie is er betrokken? 
  • Welke rol hebben deelnemers? 
  • Wat is belangrijk in de communicatie? 

Wat heeft participatie te maken met de Omgevingswet?

Natuurlijk is het betrekken van buren en belanghebbenden bij het maken van plannen niet nieuw. De Omgevingswet  benoemt het belang van participatie extra. De gemeente weegt de participatie ook mee bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. De gemeente kijkt dan naar: wie u heeft betrokken, hoe u hen heeft betrokken en wat u met de resultaten heeft gedaan. In onze handreiking leest u waar de gemeente op let bij het meewegen van de participatieresultaten. Dat is een onderdeel van de beoordeling van uw vergunningaanvraag. Als de gemeente vindt dat de belangen van de omgeving niet voldoende in beeld zijn ge­bracht, kan de gemeente besluiten om een eigen (zienswijze)procedure op te starten. Dit heeft conse­quenties voor de aanvraagtermijn van de vergunning.