Veelgestelde vragen over participatie

Waarom de omgeving betrekken?

Met participatie zorgt u ervoor dat alle belangen, meningen, kennis en creativiteit direct op tafel komen. Door bezwaren en goede ideeën te bespreken, is er meer kans op steun. En kunt u uw plan verbeteren.

Het kan natuurlijk niet dat iedereen altijd tevreden is. Door de omgeving snel te betrekken, verkleint u de kans op bezwaren en gedoe achteraf. Als er een bezwaar wordt ingediend, kunt u nog niet aan de slag met uw plan en loopt u vertraging op. Zie participatie dus als een kans. 

Hoeveel participatie is nodig?

Hoe u de omgeving betrekt, is afhankelijk van het plan dat u heeft. Over het algemeen geldt: hoe groter het initiatief, hoe belangrijker het is om de omgeving te betrekken. U krijgt een beeld van de impact van uw plan op de omgeving met onze snelscan. Na het invullen van deze scan verschijnt het participatieniveau voor uw plan. Zo weet u hoeveel participatie gewenst is.

Is participatie verplicht?

De gemeenteraad heeft vastgesteld dat in bepaalde situaties de participatie verplicht is, namelijk:

Soort ontwikkeling Norm
Het bouwen van nieuwe woningen 2 of meer woningen
Het transformeren van bestaande bebouwing naar woningen Voor elke woning
Het gebruik van recreatiewoningen voor permanente bewoning Uitbreiding van meer dan 150 vierkante meter ten opzichte van de maximaal toegestane oppervlakte in Omgevingsplan.
Oprichten van nieuwe hoofdgebouwen (niet woon-functies  
Het wijzigen van gebruik van gebouwen en gronden voor niet-woonfuncties  
Vestigen of uitbreiden van bedrijfsactiviteiten naar een hogere milieucategorie Indien de aard en invloed op de omgeving niet vergelijkbaar is met de in het Omgevingsplan rechtstreeks toegelaten bedrijfsactiviteiten.
Het plaatsen van antenne installaties  
Het plaatsen van windmolens  
Het aanleggen van een zonneveld  
Aanleg of uitbreiding van infrastructurele of openbare voorzieningen (bijv. toiletgebouwen, NUTS, parkeerplek Meer dan 50 vierkante meter.

De gemeente toetst of de participatie goed is toegepast en kijkt naar:

  • Wie heeft u betrokken?
  • Hoe heeft u hen betrokken?
  • Wat heeft u gedaan met het resultaat?

Meer informatie over het beoordelen van de participatie kunt u vinden de handreiking: betrek de buurt bij uw (bouw)plannen.

Welke ondersteuning biedt de gemeente?

U bepaalt zelf hoe u de participatie organiseert. De gemeente helpt u hierbij. Heeft een klein project? Dan heeft u waarschijnlijk genoeg aan de informatie over participatie op de website.

De volgende pagina’s zijn erg handig:

Heeft u een groot project? Dan kunt u aanvullende hulp krijgen. Zo kan er een participatieadviseur aansluiten bij uw gesprek met de gemeente. Valt uw project onder verplichte participatie dan sluit de adviseur van de gemeente altijd aan. Of u gebruik maakt van de hulp van de gemeente bepaalt u zelf. Komt u er niet uit? Bel dan op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11.

Wat heeft dit te maken met de Omgevingswet?

Participatie is niet nieuw. Door de nieuwe Omgevingswet is participatie wel belangrijker en soms zelfs verplicht. Doet u een aanvraag voor een omgevingsvergunning? Dan kijkt de gemeente naar: wie heeft u betrokken, wat is hun inbreng geweest en wat heeft u wel of niet met de inbreng gedaan. Van de resultaten maakt u een participatieverslag.  

Is een participatieproces alleen goed als iedereen tevreden is?

Nee. We delen de ruimte die er is met steeds meer mensen. Soms is dat gunstig, bijvoorbeeld omdat er meer woningen en voorzieningen komen. Maar soms ook niet, als bijvoorbeeld je uitzicht flink verandert of je veel meer of andere buren krijgt dan je gewend bent.

Doel van een goed participatieproces is niet dat iedereen tevreden is, maar dat alle belangen, meningen, kennis en creativiteit tijdig op tafel komen. In een goed participatieproces gebeurt dat, en is voor de betrokkenen ook duidelijk wat er wel en niet met hun inbreng wordt gedaan en waarom.