Betrokken zijn bij (bouw)plannen in uw buurt

Wat vindt u belangrijk in uw buurt of wijk? Door mee te denken draagt u bij aan hoe uw gemeente eruitziet.

Een plek voor iedereen

Samen met inwoners, ondernemers en organisaties werkt de gemeente aan een groene, duurzame en fijne omgeving om te wonen en te werken. Plannen om iets te veranderen raken inwoners. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van nieuwe huizen: voor de een betekent dat een ander uitzicht en voor de ander betekent dat een fijne nieuwe plek om te wonen. Het is niet altijd mogelijk om iedereen tevreden te stellen.

De gemeente maakt bij nieuwe ontwikkelingen steeds een afweging. Om dat goed te kunnen doen, moet de gemeente de verschillende belangen in beeld hebben. Ook u kunt meedenken bij de plannen in uw omgeving.