Omgevingsprogramma's

Hoe moet uw dorp er straks uitzien?

Onze gemeente heeft een mix van de meest bijzondere landschappen van het land: we hebben duinen, heuvels, polders, bos en akkers. Ook zijn Soest en Soesterberg populaire dorpen om te wonen, werken en recreëren. Maar hoe passen alle wensen die we hebben in de beperkte ruimte die er is? Dat is nog best een puzzel. We hebben daarom inwoners, ondernemers en partners  naar hun ideeën gevraagd. Welke keuzes zou u maken? En wat vindt u belangrijk voor onze gemeente in de toekomst?

Ruim vierduizend reacties inwoners

In juni 2023 stond een omgebouwde camper bij supermarkten en de weekmarkten in Soest en Soesterberg. Inwoners konden op straat hun mening geven over hoe zij vinden dat hun dorp eruit moet zien. Ook kregen alle inwoners van Soest en Soesterberg een brief met een oproep om digitaal mee te denken. Hierop kwamen ruim vierduizend reacties. Ondernemers en samenwerkingspartners hebben ook meegedacht op verschillende bijeenkomsten, waaronder een centrale bijeenkomst. De resultaten van de participatie staan nu op www.denkmeeover.nl/mijndorp

Waarom doen we dit?

We willen dat al onze inwoners ook in de toekomst hier fijn kunnen wonen, werken en recreëren. Hoe we omgaan met onze ruimte is daarbij een belangrijk onderdeel. Daarom hebben we in 2021 een Omgevingsvisie gemaakt waarin staat hoe we willen dat Soest en Soesterberg er in 2040 uitzien. Nu gaan we bedenken hoe we dit voor elkaar kunnen krijgen.

Hoe pakken we dat aan?

We maken zes omgevingsprogramma’s. Ze gaan over: Wonen, Mobiliteit, Werken, Water, Groen en Energietransitie

Al deze thema’s hebben impact op de ruimte in onze gemeente. Daarom bekijken we ze ook in samenhang met elkaar. Meer over de omgevingsprogramma’s vindt u op www.denkmeeover.nl/mijndorp.

Planning

Naast participatie deden we ook veel onderzoeken naar bijvoorbeeld huidige en verwachte ruimtelijke plannen. De uitkomsten hiervan bespraken we met de raad. We gaan nu aan de slag met de omgevingsprogramma’s. De raad neemt over een aantal onderdelen hierin eind 2023 nog een besluit. Het college stelt in het voorjaar van 2024 de omgevingsprogramma’s vast.