Bodeminformatie

Hoe schoon is de grond onder uw woning? Deze informatie is bijvoorbeeld belangrijk als u gaat (ver)bouwen. U moet dan in veel gevallen aantonen dat de bodem geschikt is. Of als u grond uit uw tuin wilt verplaatsen en u hiervoor bodemgegevens moet aanleveren. 

Bodeminformatie is vaak onderdeel van een vergunning of melding. U kunt zelf checken of dit noodzakelijk is door op het omgevingsloket een checklist in te vullen.

Bodemloket

De gemeente heeft archieven over (mogelijke) verontreiniging in kaart gebracht. Het bodemloket toont informatie over de bodemkwaliteit van een groot aantal percelen in de gemeente via een bodeminformatiekaart.

Naar bodemloket Soest

Door te zoeken op adres of perceel kunt u, als er bodeminformatie bekend is, een overzichtsrapport downloaden. 

Wat kunt u vinden?

Op de bodeminformatiekaart is te zien of er op een locatie bodemonderzoek verricht is. Of dat er in het verleden (bedrijfs)activiteiten hebben plaatsgevonden die mogelijk de bodem hebben vervuild.

Ook zijn de plaatsen van (voormalige) ondergrondse tanks bij particulieren te vinden. U kunt ook de bodeminformatie van de Provincie Utrecht opvragen. Als er geen informatie voorhanden is, wil dat niet zeggen dat een locatie schoon is.

In Soest zijn verdachte locaties in de bebouwde kom onderzocht. Behalve bedrijfsterreinen.

Bodemrapporten aanvragen

U kunt een bodemrapport online aanvragen.  

U heeft hiervoor nodig:  

  • Het rapportnummer 
  • Naam van het onderzoeksbureau 
  • Datum van het bodemrapport 

Deze informatie vindt u in het bodemloket Soest

Inloggen met DigiD Bodemrapport aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Bodemrapport aanvragen

U kunt alleen een rapport bij ons aanvragen na 1998. Heeft u een rapport nodig dat ouder is? Dan vraagt u dit op bij het Archief Eemland.

Wij streven ernaar om binnen tien werkdagen uw verzoek af te handelen.  

Kosten

Wij brengen 0,50 cent per pagina in rekening als de aangevraagde documenten niet digitaal beschikbaar zijn. Hiervoor krijgt u een factuur. 

Nota bodembeheer met bodemkwaliteitskaart

Gemeente Soest heeft een Nota bodembeheer met bodemkwaliteitskaart vastgesteld, ook voor PFAS-houdende grond. Bekijk de beleidsstukken en kaarten op overheid.nl.