Meld het werk

Als u de omgevingsvergunning heeft gekregen en de vergunning is in werking getreden, dan kunt u beginnen. Staat er in uw omgevingsvergunning dat u de werkzaamheden moet melden, dan doet u dit via onderstaande knoppen. 

U meldt zowel de start als het einde van de werkzaamheden.

Start werkzaamheden melden Einde werkzaamheden melden

Een inspecteur kan bij u langs komen om erop te letten dat de werkzaamheden volgens de vergunning worden/zijn uitgevoerd.

Wij verwerken uw melding indien nodig ook in de basisregistraties van de gemeente.