Meld het werk

Als u de omgevingsvergunning heeft gekregen en de vergunning is in werking getreden, dan kunt u beginnen. Staat er in uw omgevingsvergunning dat u de werkzaamheden moet melden, dan doet u dit via onderstaande knop. U meldt zowel de start als het einde van de werkzaamheden.

Start/einde werkzaamheden melden

Een inspecteur kan bij u langs komen om erop te letten dat de werkzaamheden volgens de vergunning worden/zijn uitgevoerd. Wij verwerken uw melding indien nodig ook in de basisregistraties van de gemeente. 

Vergunning na 1 januari 2024 aangevraagd

Let op: heeft u een vergunning aangevraagd na 1 januari 2024 en heeft u een kwaliteitsborger in de arm genomen (verplicht onder gevolgklasse 1)? Dan moet de start en gereedmeldingen via het omgevingsloket gemeld worden.