Zienswijze indienen

Soms heeft de gemeente een plan of neemt zij een besluit waar u het niet mee eens bent. U kunt dan binnen zes weken na publicatie van het ontwerpbesluit of ontwerpplan uw mening geven. Deze mening heet zienswijze.

U kunt alleen een zienswijze indienen over: ontwerp omgevingsplan, buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) en een ontwerpbesluit van een omgevingsvergunning. 

  • Dit zijn plannen die nog niet goedgekeurd zijn.
  • De gemeente laat via de website en huis-aan-huisbladen weten dat er nieuwe plannen of besluiten zijn.
  • De gemeente kan het besluit dan nog aanpassen.
  • De gemeente kan uw mening dus overnemen in het definitieve besluit.
  • Maar dat hoeft niet.
  • Verschillende mensen kunnen met het plan of besluit te maken krijgen.
  • De gemeente kijkt naar hun belangen en neemt dan een beslissing.
Alarm:

Let op! Gebruikt u een Apple?

Dan kan het zijn dat u bij het openen van het formulier de melding ‘deze verbinding is niet privé’ krijgt. Wij adviseren u om bij deze melding een ander apparaat te gebruiken. Wij zoeken naar een oplossing. Onze excuses voor het ongemak. 

Inloggen met DigiD Zienswijze indienen

Heeft u geen DigiD? Dan kunt u ook op het gemeentehuis een zienswijze indienen, hiervoor maakt u eerst een afspraak. U belt hiervoor op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11.

U kunt ook per post een zienswijze indienen bij de gemeente Soest t.a.v. Gemeenteraad van Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest.

In beide gevallen doet u dit altijd onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan [naam plan].

Nadat de gemeenteraad het bestemmingsplan (gewijzigd) heeft vastgesteld wordt het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage gelegd. Tegen het vastgesteld bestemmingsplan kunnen indieners van een zienswijze beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

U kunt een beroepschrift indienen als u:

  • tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan
  • kan aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was tijdig een zienswijze in te dienen
  • bezwaar heeft tegen de door de gemeenteraad bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in vergelijking met het ontwerpbestemmingsplan

Via het digitaalloket van de Raad van State kunt u online met uw DigiD een beroepschrift indienen.

Een beroep indienen tegen een bestemmingsplan betekent niet dat het plan niet direct mag worden gerealiseerd. Als er sprake is van spoedeisend belang, bijvoorbeeld het tegenhouden van de bouw, kunt u een voorlopige voorziening indienen bij de Raad van State.

Voorlopige voorziening indienen

U kunt een verzoek om voorlopige voorziening tegelijk met het beroepschrift indienen. Vermeldt u dan wel duidelijk dat u beide doet. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook later in de beroepsprocedure indienen. Voor het indienen van een voorlopige voorziening betaalt u hetzelfde bedrag aan griffierecht.

Zaken met zeer grote spoed

Wilt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen dat niet kan wachten op de reguliere openingstijden van de Raad van State, dan is het algemene telefoonnummer van de Raad van State 24 uur per dag bereikbaar. Dit nummer is: 070-426 44 26. Dit geldt niet voor het faxnummer. Faxen worden alleen verwerkt tijdens de reguliere openingstijden.