Ondernemen categorieën

Het Beste Bedrijf van Soest

Het beste bedrijf van 2019 is gekozen tijdens het Ondernemerscongres. De winnaar is Restaurant Zuyver

Over het beste bedrijf

Het congres voor de Soester ondernemer

Het ondernemerscongres is dit jaar gehouden op 30 oktober 2019. Een congres waar ruim 200 ondernemers uit Soest en Soesterberg elkaar ontmoeten.

Over het congres

Bedrijfscontactfunctionaris

We hebben voor u als ondernemer één centraal aanspreekpunt: onze bedrijfscontactfunctionaris, mevrouw Nynke Minkema-Wedzinga.

De bedrijfscontactfunctionaris probeert de belangen van de ondernemer en gemeente zo goed mogelijk te behartigen en met elkaar in overeenstemming te brengen.

Ondernemen in Soest