Het ondernemersloket

Hulp bij hoge energiekosten

Voor de energie-intensieve mkb’ers wil de overheid (tijdelijk) de bedrijfslasten kunnen verlagen. Het kabinet werkt de opties hiervoor uit. 

Hulp bij hoge energiekosten