Kinderopvang starten

Wilt u een kinderopvang, buitenschoolse opvang of gastouderbureau starten? Dan moet u veel regelen. Uw opvang moet voldoen aan allerlei kwaliteitseisen. Daarnaast bent u verplicht om uw kinderopvang aan te melden bij de gemeente. De gemeente registreert u vervolgens in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Vooraf regelen

Om een kinderopvang te kunnen starten, heeft u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Ook moet u uw kinderopvangorganisatie aanmelden bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Daarna kunt u zich inschrijven bij de gemeente. Lees meer op de website van de Rijksoverheid: kinderopvang starten.

Aanmelden bij de gemeente

U meldt uw gastouderbureau, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang aan bij de gemeente met een aanvraagformulier.

Download het juiste aanvraagformulier op Rijksoverheid.nl:

U stuurt het ingevulde formulier met de nodige bijlagen naar ons op.

Wijzigt er iets in uw gegevens?

Na uw aanvraag

De gemeente controleert of de kinderopvang aan de kwaliteitseisen voldoet. Bijvoorbeeld de grootte van de groepen en de diploma’s van de medewerkers. Keurt de gemeente uw aanvraag goed? Dan schrijven wij u in in het landelijk Register Kinderopvang. U krijgt hiervan binnen tien weken bericht.

Kosten

Starten kinderopvang Kosten (euro)
Aanvraag kinderopvang 557,75
Registratie gastouder in het LRK 111,35