Social Return

Wij willen zoveel mogelijk mensen die moeilijk aan het werk komen aan het werk helpen. De gemeente wil dit door middel van Social Return doen. 

Dit doen we door bij inkopen en aanbestedingen de opdrachtnemer te stimuleren om bij de uitvoering ook kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken. Dit versterkt hun positie op de arbeidsmarkt en brengt nieuwe kansen. Deze aanpak wordt social return genoemd.

De gemeente vraagt opdrachtnemers bij grote opdrachten om 5 procent van de opdrachtsom in te zetten voor social return activiteiten. Bij kleinere opdrachten vraagt de gemeente de opdrachtnemer om een maatschappelijke activiteit uit te voeren.

Bouwblokken

De gemeente Soest maakt voor de invulling van Social Return gebruik van de ‘bouwblokken methode’. Blokken met een transparante waardebepaling, kunnen op maat worden gestapeld tot de gewenste Social Return-verplichting. De insteek van de bouwblokken-aanpak is niet alleen gericht op het uitplaatsen van bijstandsgerechtigden, maar om creatief te kijken hoe Social Return het beste kan worden ingevuld in uw organisatie.

Het WSP regio Amersfoort voert het Social Return-beleid uit voor de gemeenten Amersfoort, Soest en Baarn.

Meer informatie over Social Return is te vinden op de website van het WerkgeversServicepunt

WerkgeversServicepunt regio Amersfoort

De opdrachtnemer neemt na gunning van een opdracht, binnen één week contact op met het WerkgeversServicepunt regio Amersfoort. Samen met het WerkgeversServicepunt (WSP) regio Amersfoort wordt door de opdrachtnemer een plan van aanpak gemaakt op welke manier de verplichting wordt ingevuld. 

Het WerkgeversServicepunt regio Amersfoort zorgt voor een goede voorselectie van passende kandidaten en kan u informeren over eventuele aanvullende voorzieningen bij het in dienst nemen van een kandidaat.

Contact

Heeft u vragen over de invulling van Social Return? Neem dan contact op met het WSP regio Amersfoort via socialreturn@amersfoort.nl of kijk op de website van het WerkgeversServicepunt.