Inkoop

De gemeente Soest koopt jaarlijks diensten, producten en werken in ter waarde van circa 35 miljoen euro.  Deze inkopen leiden niet alleen tot mogelijke besparingen, maar geven ook zichtbare verbetering van de kwaliteit van opdrachten. De gemeente koopt in volgens haar inkoopbeleid en haar uitvoeringsregels.

In het inkoopbeleid staan de doelstellingen, uitgangspunten en kaders. De uitvoeringsregels geeft dit concreter weer.

Inkoopvoorwaarden

De gemeente Soest hanteert bij haar opdrachten de volgende inkoopvoorwaarden:

We streven ernaar in te kopen bij lokale ondernemers. 

Civiele werken

Voor repeterende opdrachten van civiele Werken gebruikt de gemeente Soest Better Performance en selectie via groslijsten (Q-Fact). 

Wilt u zich aanmelden voor onze groslijsten? Neem dan contact met ons op