Reclame bij uw bedrijfspand

Wilt u een reclamebord of een uithangbord aan uw bedrijfspand bevestigen? Of wijzigt u de bestaande reclame? Meestal heeft u hier geen vergunning voor nodig.

Controleer vooraf of u vergunningsvrij reclame mag plaatsen op uw bedrijfspand via de vergunningcheck van het Omgevingsloket online.

Vergunningcheck Omgevingsloket online

Vergunning aanvragen

Heeft u een vergunning nodig? Dan vraagt u dit digitaal aan bij het Omgevingsloket online.

Nederlandse bedrijven hebben eHerkenning nodig. Bent u een particulier dan vraagt u de vergunning met u DigiD aan.

Termijn

Wij beslissen binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden. Omdat een aanvraag aan wettelijk geldende indieningsvereisten moet voldoen is het verstandig om de hulp van een deskundige in te roepen bij het doen van een aanvraag.

Wilt u reclamemateriaal of producten buiten uw winkel zetten? In winkelgebieden binnen de bebouwde kom en op bedrijventerreinen gelden de volgende regels:

  • uitstallen mag op de stoep voor uw zaak tot één meter uit de gevel, mits er een vrije doorgang is van minimaal 1,5 meter
  • uitstallen mag tijdens de openingstijden van de winkel
  • de uitstalling is maximaal 1,75 m hoog en maximaal 1 meter diep
  • in een voetgangersgebied moet er 3,5 meter doorgang vrij blijven voor hulpdiensten
  • er mogen maximaal 2 reclameborden per onderneming worden geplaatst
  • de aangeboden producten sluiten aan bij het winkel assortiment
  • buiten vindt geen verkoop plaats
  • er worden geen verankeringen of andere constructies in de grond of aan openbare voorzieningen geplaatst
  • is uw winkel gevestigd op een hoek dan mag u uitstallen aan de zijde van de ingang

Zo houden we onze winkelgebieden netjes en veilig.