Ondernemen in Soest

Als ondernemer, of u nu net begint of al gevestigd bent, heeft u soms met de gemeente te maken. Bijvoorbeeld als u een vergunning nodig heeft of als u plannen heeft voor uitbreiding.

Het team Economische Zaken denkt graag met u mee over uw ondernemersplannen. Neemt u gerust contact met ons op bij vragen over:

 • Winkels, de markt, standplaatsen en andere economische zaken: Paul Smit
 • Toerisme en recreatie: Nynke Minkema-Wedzinga
 • Bedrijventerreinen en kantoren: Pascal Belo
 • Vergunningen: afdeling vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)

Kortom, heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Bel op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11 of stel uw vraag online. Wij helpen u graag.

De Soester Zakenkring

De Soester Zakenkring is de overkoepelende organisatie van alle ondernemerskringen in de gemeente Soest.

Dit zijn:

 • De Stichting Bedrijvenkring Soestdijkse Grachten 
 • Ons Netwerk Soesterberg 
 • De winkelkringen in Soest en Soesterberg
 • Soest Netwerkt
 • Horeca Soest

Website: www.zakelijksoest.nl

Soest Netwerkt

Soest Netwerkt is een netwerk van, voor en door zelfstandige ondernemers in Soest en directe omgeving. Zij organiseren maandelijks leerzame en gezellige activiteiten met als doel om de onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling tussen lokale ondernemers te versterken. 

Website: www.soestnetwerkt.nl

Ondernemers Soest verduurzamen

Energie besparen en de energie die nog nodig is duurzaam opwekken. Geld verdienen door de energietransitie, het kan zeker. Het bedrijfsleven heeft het programma Energietransitie van de gemeente omarmd. Het bedrijfsleven denkt en werkt mee en is trekker van vier projecten in de pijler werken van het programma Energietransitie Soest. 

Bent u ondernemer en wilt u ook uw energierekening omlaag brengen, voldoen aan de (wettelijke) verplichtingen en aan de slag met nieuwe energie?

Bezoek de ingang voor ondernemers op ons energieloket Soest: Soester ondernemers verduurzamen

Het Retailbeleid 2016-2026 is tot stand gekomen in samenwerking met ondernemerscollectieven, winkeliers, horeca, vastgoedeigenaren, overige ondernemers en inwoners. De visie van het winkelend publiek is een belangrijke basis voor het nieuwe Retailbeleid. Zij weten wat goed is en wat beter kan. 

Uitgangspunten die we vasthouden

 • Het aantal winkelmeters breiden we niet uit. Hier is geen marktruimte voor. 
 • We zetten in op versterking van de bestaande winkelgebieden.  
 • We werken mee aan het verminderen van het aantal winkels buiten de winkelgebieden door de mogelijkheid van functiewijzigingen (reactief). 
 • Soest en Soesterberg hebben beiden één hoofdwinkelgebied: Winkelpromenade Soestdijk voor Soest en de Rademakerstraat voor Soesterberg. We voeren geen tweepolig winkelbeleid. 

Nieuwe uitgangspunten

We maken de mengformule mogelijk binnen de winkelgebieden Winkelpromenade Soestdijk, Soest-Zuid en de Rademakerstraat. Detaillisten en dienstverleners in deze winkelgebieden mogen een deel vergunningvrij (onder voorwaarden) inrichten. Het gaat om 30 procent van het bruto vloeroppervlak tot 25 vierkante meter als ondergeschikte, alcoholvrije ondersteunende horeca. 

Om winkelgebieden te versterken geven we ruimte voor: 

 • het organiseren van activiteiten (zoals kleinschalige evenementen ter ondersteuning van het winkelgebied 
 • het realiseren van ondernemersfondsen (zoals de Bedrijven Investeringszone (BIZ)) 
 • en hebben we aandacht voor schoon, heel en veilig

We zetten in op het verbeteren van het parkeren in de winkelgebieden. In Winkelpromenade Soestdijk is de parkeerdruk hoog, daar zoeken we naar mogelijkheden om meer parkeercapaciteit te realiseren. Ook onderzoeken wij of we de parkeernorm kunnen aanpassen in de winkelgebieden. 

We hebben ontwikkelscenario’s voor supermarkten. Wij staan positief tegenover plannen als verplaatsing van de solitaire supermarkten Boni en Hoogvliet naar de gebieden Winkelpromenade Soestdijk en Soest-Zuid. We zijn positief over een mogelijke samenvoeging van Smitshof en Overhees tot één winkelcentrum. En wij zien ruimte voor het toevoegen van een tweede volwaardige (discount) supermarkt in winkelgebied Rademakerstraat in Soesterberg. 

We maken pick-up points mogelijk binnen en buiten winkelgebieden. Pick-up points zien we bij voorkeur in winkelgebieden. Een internetwinkel of groothandel op een bedrijventerrein kan een pick-up point realiseren. Maar mag daarbij geen goederen presenteren en klanten mogen niet ter plekke afrekenen. 

We zetten in op afname van verspreide bewinkeling (proactief) door verplaatsing van winkels naar winkelgebieden en functiewijziging buiten winkelgebieden naar bijvoorbeeld wonen te stimuleren.

Ondernemersplein

Alle informatie van de overheid voor ondernemers op een rij.

Website: www.ondernemersplein.kvk.nl

Broodfonds

Wordt u als zelfstandige ziek, dan zit u zonder inkomen. Bent u een jaar ondernemer? Dan is een broodfonds misschien iets voor u.

website: www.broodfonds.nl

IMK

Een ondernemer met talent en passie, verdient alle succes. Vandaar dat het IMK op cruciale momenten zelfstandigen bijstaat met advies, begeleiding en ondersteuning. Of het nu gaat om starten, groeien, overleven of stoppen.

Website: www.imk.nl

Starten vanuit de bijstand

Het is mogelijk een bedrijf te starten vanuit de bijstand. Voor vragen of het indienen van een aanvraag kunt u contact opnemen met Uitvoeringsorganisatie BBS. 

Website: www.bbsuo.nl

WerkgeversServicepunt regio Amersfoort

Het WerkgeversServicepunt (WSP) regio Amersfoort is onderdeel van het werkcentrum. Het WSP regio Amersfoort geeft persoonlijk en kosteloos advies over inclusief ondernemen en ondersteunt werkgevers bij de werving en selectie van personeel met afstand tot de arbeidsmarkt. Ook kunt u bij het WSP terecht voor advies op het gebied van mobiliteit en scholing van personeel.

Website: Werkcentrum regio Amersfoort

Bent u ondernemer in deze sector? Of wilt u een onderneming in deze sector starten? Er is in Soest en Soesterberg van alles te beleven en er zijn volop kansen voor nieuwe initiatieven. 

In Soest willen we het groene karakter (natuur en landschap) behouden en versterken en de recreatiemogelijkheden voor onze eigen inwoners en voor mensen uit de regio vergroten.  

Twee speerpunten zijn het ‘gezicht’ van toerisme en recreatie in Soest: 

 • Natuur en Landschap: het grote aanbod aan natuurgebieden met verschillende landschappelijke karakters is kenmerkend voor Soest. Door het uitgebreide netwerk van paden en routes voor verschillende gebruikers zijn de gebieden ook zeer goed toegankelijk.
 • Park Vliegbasis Soesterberg: de ontwikkeling van de vliegbasis biedt enorme kansen voor toerisme en recreatie. Zowel door de ontsluiting van nieuwe natuur als door het Nationaal Militair Museum, een trekker met (inter)nationale allure.
Beleidsplan recreatie & toerisme