Openbaar groen

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van al het openbaar groen. Hieronder vallen de plantsoenen, openbare groenstroken, bermen, parken, maar ook vijvers, sloten en waterpartijen. Onderhoud vindt plaats via een planning.

Overlast bomen en overhangend groen

Er zijn allerlei redenen waarom u last kunt hebben van bomen en struiken. Denk aan ongedierte, vallende bladeren, wortels, allergie of schaduw. Heeft u last van bomen en struiken die op gemeentegrond staan? Dan kunt u een melding doen. Heeft u last van de bomen van de buren? Dan zult u daar zelf iets aan moeten doen.

Melding openbaar ruimte

U doet uw melding over het onderhoud of de kwaliteit van het openbaar groen bij de gemeente via het formulier melding openbare ruimte.

Alarm:

Let op! Gebruikt u een Apple?

Dan kan het zijn dat u bij het openen van het formulier de melding ‘deze verbinding is niet privé’ krijgt. Wij adviseren u om bij deze melding een ander apparaat te gebruiken. Wij zoeken naar een oplossing. Onze excuses voor het ongemak. 

Formulier Melding openbare ruimte