Kind erkennen

Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap met de moeder van uw kind? Of bent u een duomoeder en heeft u geen verklaring van de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting? Dan kunt u uw kind erkennen aan de balie in het gemeentehuis. 

Woont de moeder niet in Nederland en heeft ze ook niet de Nederlandse nationaliteit? Vul dan het contactformulier in.

Wat neemt u mee?

Afspraak maken

Een afspraak maakt u eenvoudig online via de onderstaande afspraakbuttons. Kies een datum en tijdstip.

Afspraak erkenning maken

Erkenning voor de geboorte

Een erkenning van een ongeboren vrucht kan in elke gemeente in Nederland. Is het een eerste kind uit de relatie en krijgt het kind de achternaam van de moeder? De moeder kan schriftelijk toestemming geven voor de erkenning.

Wilt u dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt? De moeder moet bij de erkenning aanwezig zijn. Elk volgend kind uit dezelfde relatie krijgt automatisch de achternaam van het eerste kind. De moeder kan dan schriftelijke toestemming geven voor de erkenning.

Erkenning tijdens de geboorteaangifte

U doet geboorteaangifte in de gemeente waar het kind is geboren. De moeder kan schriftelijk toestemming geven. Is het uw eerste kind uit de relatie en het kind krijgt de achternaam van de erkenner? Dan moet de moeder mee voor toestemming.

Erkenning na de geboorte

Erkenning kan ook na de geboorteaangifte. Dit kan in elke gemeente in Nederland. Bij kinderen tot zestien jaar is de toestemming van de moeder nodig. Vanaf twaalf jaar moet ook het kind toestemming geven. Vanaf zestien jaar mag het kind zelf toestemming geven. Bij naamskeuze moet u persoonlijk aanwezig zijn.

Heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan krijgt het kind dat u erkent ook automatisch de Nederlandse nationaliteit. U moet het kind dan wel erkennen voordat het zeven jaar oud is.

Voor de erkenning na geboorte maakt u telefonisch een afspraak. U belt hiervoor op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11.

Achternaam kiezen

Het kind krijgt in principe de achternaam van de moeder die het kind ter wereld brengt. Als u de achternaam van de vader of duomoeder kiest, moeten beide ouders bij de erkenning zijn. De achternaam die u kiest voor uw eerste kind, geldt ook voor alle volgende kinderen van dezelfde ouders.

Vanaf 1 januari 2024 kunt u ook voor een dubbele achternaam kiezen voor uw kind. U kunt van deze nieuwe mogelijkheid gebruik maken als uw eerste kind wordt geboren op of na 1 januari 2024. De gekozen achternaam geldt vervolgens voor al uw volgende kinderen.

Voorwaarde is wel dat uw kind de Nederlandse nationaliteit vanaf geboorte of erkenning heeft. U kunt dan kiezen voor de achternaam van de moeder of die van de andere ouder of voor een combinatie van deze 2 achternamen.

Overgangsregeling voor kinderen geboren op of na 1 januari 2016

Het overgangsrecht is van toepassing als uw oudste kind geboren is op of na 1 januari 2016. Dan kunt u vanaf 1 januari 2024 alsnog een dubbele achternaam kiezen. U heeft daar 1 jaar de tijd voor (tot 1 januari 2025).

Wilt u gebruik maken van de overgangsregeling en alsnog kiezen voor de dubbele achternaam? Dan is het goed om te weten dat hier waarschijnlijk kosten aan verbonden zijn. Wij weten nog niet hoeveel.

Kiezen voor een dubbele achternaam is niet verplicht. Als ouders geen keuze maken, krijgt een kind als de ouders niet gehuwd of geregistreerd partners zijn de geslachtsnaam van de geboortemoeder. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap krijgt het kind de geslachtsnaam van de vader of duomoeder.

Lees meer over het nieuwe wetsvoorstel over de dubbele achternaam op de website van de Rijksoverheid.