Hulp van de sociale teams

De sociale teams van de gemeente Soest helpen inwoners die meerdere problemen hebben waar ze zelf niet meer uitkomen. Bijvoorbeeld problemen op sociaal gebied, leven met een verstandelijke of lichamelijke beperking, geldproblemen, relatieproblemen of echtscheiding, eenzaamheid, verslaving of psychiatrische problemen. Mensen van de teams wijzen u de weg naar passende hulp of zorg.

De sociale teams

  • Het Wmo team helpt inwoners van alle leeftijden met lichamelijke beperkingen en ouderen met bijvoorbeeld geheugenproblemen. 
  • Het sociaal team helpt inwoners met psychische en sociale problemen, bijvoorbeeld wanneer u last heeft van een verslaving, psychische of psychiatrische problemen of een verstandelijke beperking. 
  • Het jeugdteam helpt ouders of verzorgers en hun kinderen bij hulpvragen of problemen bij het opvoeden en opgroeien. 
  • Het team Werk & Inkomen helpt inwoners bij het vinden van een passende baan en ondersteunt financieel wanneer dit echt nodig is.

Medewerkers van deze teams kunnen ook samen bij u op gesprek komen. Dat hangt af van welke kennis en kunde nodig is in uw situatie. 

Hoe schakelt u de sociale teams in?

U kunt de teams op bereiken op de volgende manieren:

  • U kunt zich aanmelden via het online meldingsformulier.
  • U kunt of iemand uit uw omgeving vragen u aan te melden bij de gemeente Soest.
  • U kunt bellen met de ingang zorg, werk en inkomen. U belt op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur naar 035-60 93 411.

Het juiste loket

Weet u niet waar u terecht kunt met uw zorgvraag?  Raadpleeg het juiste loket van de Rijksoverheid

Het juiste loket